Диверсійні групи на Полтащині/ Subversive groups in Poltash region (Ua/En)

in Team Ukraine2 months ago

Привіт всім у спільноті.

Як сказав колись Симон Петлюра: “Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди”. Це твердження є актуальним і у наш час. Протягом всього періоду війни СБУ викриває все нові і нові диверсійно розвідувальні групи, які готові за криваві кацапські гроші і матір рідну продати.

Цього тижня повідомили про викриття ДРГ в Кременчукі. Двоє переселенців зі сходу України були завербовані окупантами. Вони збирали інформацію про критичну інфраструктуру міста та району, а також про системи протиповітряної оборони. За 20 тисяч доларів ці зрадники погодилися підірвати військові частини. Якщо б виявили значну кількість скупчення української військової техніки, то передали б її координати кацапам, щоб ті запустили ракету. На щастя, працівники СБУ спрацювали оперативно та професіонально. Завдяки цьому зловмисників викрили та заарештували.

Hello everyone in the community.
As Simon Petliura once said: "We are not afraid of Moscow lice, we are afraid of Ukrainian nits." This statement is relevant even in our time. During the entire period of the war, the SBU exposes more and more subversive intelligence groups that are ready to sell their own mother for Katsap's bloody money.
This week it was reported that the DRG was exposed in Kremenchuk. Two immigrants from eastern Ukraine were recruited by the occupiers. They collected information about the critical infrastructure of the city and district, as well as about air defense systems. For $20,000, these traitors agreed to blow up military units. If a significant amount of accumulation of Ukrainian military equipment was discovered, then its coordinates would be transmitted to the anti-aircraft missile system so that they could launch a missile. Fortunately, the SBU employees worked promptly and professionally. Thanks to this, the perpetrators were exposed and arrested.

У Кременчукі є місцева газета “Кременчуцька газета”, головним редактором є Булашев Олег. Фінансує видання місцевий олігарх Костянтин Жеваго. Це “темна конячка”. Його вже давно підозрюють в прихильності до окупантів, але явних доказів злочинної антиукраїнської діяльності чи інформації про співпрацю з росією немає. Тим не менш, редактор його газети разом зі своїм працівником намагалися сфотографувати смарт годинник мера Кременчука, на який приходили повідомлення від військових. Все це відбувалося під час зустрічі мера з ОСББ. Навіщо Олегові Булашову були ці дані ще з’ясовують, але існує ймовірність, що він планував передати їх саме Костянтину Жеваго.

There is a local newspaper in Kremenchuk, "Kremenchutska gazeta", the editor-in-chief is Oleg Bulashev. Local oligarch Kostyantyn Zhevago finances the publication. It is a "dark horse". He has long been suspected of favoring the occupiers, but there is no clear evidence of criminal anti-Ukrainian activities or information about cooperation with Russia. Nevertheless, the editor of his newspaper, together with his employee, tried to photograph the smart watch of Mayor Kremenchuk, which received messages from the military. All this happened during the mayor's meeting with condominiums. Why Oleg Bulashov had these data is still being investigated, but there is a possibility that he planned to give them to Kostyantyn Zhevago.

Досить популярною у зрадників зараз є схема збору даних про військові об’єкти та частини, прикидаючись волонтерами. Начебто маючи благородну мету – допомогти військовим, ці падлюки насправді зливають дані ворогові. Як виявляється в Кременчукі теж є такий. Це Олег Биков, довірена особа зрадника іллі ківи (думаю всі бачили записи цього неадеквата та ту дурню, яку він плете своїм поганим язиком).

Биков був членом партії ОПЗЖ. З 2018 року він заявляв про те, що треба “прєкратіть бомбіть Донбас”. Його політичні погляди завжди були проросійськими. Та коли почалась повномасштабна війна, він раптом зробився волонтером.

Quite popular among traitors now is the scheme of collecting data on military facilities and units, pretending to be volunteers. Ostensibly with the noble goal of helping the military, these scoundrels actually leak data to the enemy. As it turns out, there is one in Kremenchuk. This is Oleg Bykov, the confidant of the traitor Illi Kiva (I think everyone has seen the recordings of this inadequate person and the nonsense he weaves with his bad tongue).
Bykov was a member of the OPZZH party. Since 2018, he has been declaring that it is necessary to "stop bombing Donbas." His political views have always been pro-Russian. But when a full-scale war began, he suddenly became a volunteer.

Про це неодноразово писали містяни та інші волонтери, які одразу запідозрили бувшого ОПЗЖ –ника у диверсійній діяльності. Не думаю, що Биков не під прицілом СБУ. Знаючи цю гниду та його поплічника-зрадника іллю ківу, мабуть, його діяльністю все ж цікавляться.

Ось такі досить неприємні події відбуваються в мене на Полтавщині.

This was repeatedly written by the townspeople and other volunteers, who immediately suspected the former OPZZ member of subversive activities. I do not think that Bykov is not under the sights of the SBU. Knowing this nit and his henchman-traitor Ilya Kivu, they are probably still interested in his activities.

Such rather unpleasant events are happening in my Poltava region.


Світлина

Sort:  
Loading...

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @juliaskor.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more