Справи у Майстерні святого Миколая

in Team Ukraine3 months ago (edited)

Як це не дивно, в роботі майстерні святого Миколая мало радості — спазмована спина, періодично повторюваний потрійний тулуп на нерівному льоді з коробками в руках, постійне бажання прокинутись уже після свят. Ще й Дід постійно показує пальцем на запʼясток зі словами «годинничок тікає», що я кожного разу сприймаю, як порушення власних кордонів, а потім розумію, що це не натяк на моє життя, а реальні збої по таймінгу.

А це ще ж треба якось із іншими життєвими завданнями поєднувати.

Але все того вартує, аби дітки наших полеглих побратимів отримали хоч трошки підтримки і тепла від нас на ці не дуже святкові свята.

Дякую тим, хто поряд, дякую за вашу любов і справедливість, дякую за підтримку в стрибках на льоду.

Sort:  

Congratulations @kavunchik! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You got more than 50 replies.
Your next target is to reach 100 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the November PUM Winners
Feedback from the December Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - November 2023 Winners List