Що там в криптовалютному світі: Hive, Bitcoin та інше

in Team Ukraine5 months ago

b0d7e161-956e-4cba-9fc8-47caf03f5d53.jpg

Привіт! Частенько переглядаю останні новини зі світу крипто й постійно натикаюсь на твіти успішного підприємця та письменника Роберта Кійосакі про те, що потрібно купувати Біткоїн, золото та срібло. Ці активи, зі слів інвестора, допоможуть пережити наступну фінансову кризу.

Цікавий допис про транзакції Біткоїна в мережі через VSC від нашого футуриста taskmaster4450 безпосередньо в блокчейні Hive. Він написав про безплатні транзакції оберненого Біткоїна в мережі Hive, порівняв VSC з Lightning Network та описав, яким чином будуть здійснюватися перекази BTC. Перевага VSC криється у відсутності оплати за переказ активів, швидкості, повній децентралізації та можливості здійснювати операції не лише з Біткоїном, а будь-якими цифровими активами. Єдине, що поки мені не зовсім зрозуміло, наскільки безпечним буде зберігання оберненого Біткоїна й інших активів в плані гарантій ліквідності та у який спосіб вузли будуть зацікавлені в підтриманні мережі.

Тим часом президент Колумбії отримав свої перші 100 тисяч Сатоші. Про це у Твітері написав один з колишніх директорів компанії Blockstream. Цікава новина, але щось замало криптовалюти, як для президентського рівня. При теперішньому курсі до американського долара мова йде про суму менш як 40. Це я міг би зробити такий подарунок, наприклад, своєму куму. Президент країни зазначив, що тренд популярності BTC у світі буде лише поширюватися. З цим неможливо сперечатися, тим паче коли криптовалюту рекламує перша особа цілої країни. Цікаво, чи купив Біткоїн Трамп, Байден, Зеленський, Макрон, Сі Цзіньпін та інші глави держав?

Всім добра!

What's in the cryptocurrency world: Hive, Bitcoin and more

Hello! I often check the latest news from the crypto world and I keep coming across tweets from successful entrepreneur and author Robert Kiyosaki about buying Bitcoin, gold and silver. According to the investor, these assets will help survive the next financial crisis.

An interesting post about Bitcoin transactions on the network via VSC from our futurist taskmaster4450 directly in Hive blockchain. He wrote about free reverse Bitcoin transactions on the Hive network, compared VSC to the Lightning Network, and described how BTC transfers will be made. The advantage of VSC lies in the absence of payment for the transfer of assets, speed, complete decentralization and the ability to conduct transactions not only with Bitcoin, but with any digital assets. The only thing that I still don't quite understand is how safe it will be to store the inverted Bitcoin and other assets in terms of liquidity guarantees and in what way the nodes will be interested in supporting the network.

Meanwhile, the president of Colombia received his first 100,000 Satoshis. One of the former directors of the Blockstream company wrote about it on Twitter. Interesting news, but something is not enough cryptocurrency, as for the presidential level. At the current exchange rate to the American dollar, we are talking about an amount less than 40. I could make such a gift, for example, to my best man. The president of the country noted that the trend of BTC popularity in the world will only spread. It is impossible to argue with this, especially when cryptocurrency is promoted by the first person of an entire country. I wonder if Trump, Biden, Zelensky, Macron, Xi Jinping and other heads of state bought Bitcoin?

All good!

Text and photo content are the property of the author, unless otherwise noted. Publications and photos are not published on other social media.

(The text is in English by the translator Google)