Штучний інтелект: мій цілодобовий помічник

in Team Ukraine3 months ago

photo_2023-12-04_20-41-28.jpg

Привіт! Приємно мати власного помічника, який може відповідати на запитання людей, записувати контактні дані та допомагати в організації зустрічей. На жаль, мені поки що такий помічник не потрібен, але заради цікавості я протестував один. І хоча мій помічник не жива людина, а штучний інтелект, все одно приємно, коли тобі хтось допомагає та ще й цілодобово, безплатно, професійно.

Мій помічник називається Гей, Ліббі! Створив його заради цікавості через безплатний інструмент штучного інтелекту. Можете поспілкуватися — https://heylibby.ai/chat.php?id=96892. Насправді створив — це дуже голосно сказано. Реєстрація на сайті, налаштування протягом 3 хвилин і ваш помічник вже готовий працювати. Власне задум у мене простий. Я консультант по блокчейну та інвестиціях. Мій помічник вітає нових користувачів, відповідає на питання, записує їх контактні дані, попереджає про вартість послуг (ціна моїх консультацій 5 доларів). Далі я отримую повідомлення на електронну пошту та контактую з клієнтом. Також у потенційних клієнтів є можливість записатися через календар.

Мій помічник працює через сторінку, що вказана вище. Також є можливість вбудувати цей інструмент у власний сайт. Клієнтів можна автоматично заносити в таблиці, інші інструменти, що надалі допоможуть вести бізнес.

Гадаю, що подібних інструментів існує чимало й ними користуються вже не перший рік. Та все ж комусь може стати в пригоді й Гей, Ліббі, тим паче, що підходить цей інструмент для багатьох видів підприємницької діяльності. Мій же інструмент створювався виключено з експериментальною метою.

Всім добра!

Artificial intelligence: my 24/7 assistant

Hello! It's nice to have your own personal assistant who can answer people's questions, write down contact information, and help organize meetings. Unfortunately, I do not need such an assistant yet, but for the sake of curiosity, I tested alone. And although my assistant is not a living person, but an artificial intelligence, it is still nice when someone helps you, and also around the clock, for free, professionally.

My assistant is called Hey Libby! I created it for the sake of curiosity through a free artificial intelligence tool. You can chat — https://heylibby.ai/chat.php?id=96892. Actually created - that's a very loud statement. Registration on the site, settings within 3 minutes and your assistant is ready to work. Actually, my idea is simple. I am a blockchain and investment consultant. My assistant welcomes new users, answers questions, records their contact information, warns about the cost of services (the price of my consultations is $5). Next, I receive an email and contact the customer. Also, potential customers have the opportunity to make an appointment through the calendar.

My assistant works through the page above. It is also possible to embed this tool in your own site. Clients can be automatically entered in tables, other tools that will help in the future to conduct business.

I think that there are many such tools and they have been used for many years. Still, someone might find Hey Libby useful, especially since this tool is suitable for many types of entrepreneurial activity. My tool was created exclusively for experimental purposes.

All good!

Text and photo content are the property of the author, unless otherwise noted. Publications and photos are not published on other social media.

(The text is in English by the translator Google)

Sort:  

Перейшла за посиланням, https://heylibby.ai/chat.php?id=96892
Він консультує лише англійською?

Ні, різними

але найкраще працює англійською

Дякую за відповідь.
Це круто)))

Ну, круто - це багато)), а так як помічник, що записує контакти клієнтів, то дуже зручно.

Це круто, тому що раніше, все в основному було на англійській мові, і це ускладнює користування.