4 Х 4 - не про джип. Стабілізаційні відключення \ 4 X 4 - not about a jeep. Stabilization shutdowns

in Team Ukraine3 months ago (edited)

Вони тупі.
Вони думають, що нас можна зламати або знищити.
Вони судять про всіх по собі. І в цьому - запорука їх поразки. Україна ніколи не стане на коліна!
Ось уже більше місяця Київщина разом з нами живе в режимі економії електроенергії. Це викликано ракетними обстрілами росії енергетичної інфраструктури України. Пошкодження основних енергетичних вузлів призвели до необхідності стабілізаційних та аварійних відключень великих територій від електропостачання. У нас щодня тривають такі відключення. І що?

They are stupid.
They think we can be broken or destroyed.
They judge everyone by themselves. And this is the key to their defeat. Ukraine will never kneel!
For more than a month now, Kyiv region has been living with us in electricity saving mode. This is caused by Russian missile attacks on Ukraine's energy infrastructure. Damage to the main energy nodes led to the need for stabilization and emergency shutdowns of large areas from power supply. We have such outages every day. So what?

12.jpg

При всіх незручностях, ми - цілі, живі - здорові, у відносній безпеці. Для мене основне - слідкувати за здоров'ям старенької мами. І це не залежить ні від яких електрифікацій. Тим більше, що у нас аптека працює і під час відключень електрики, від генератора.
Як правило, під час стабілізаційних відключень світло у нас вимикається на 4 години. Точно так само і вмикається, на 4 години. Ну як тут не провести аналогію з улюбленим видом транспорту, джипом: 4 Х 4!
Враховуючи те, що наша сім'я десяток з лишнім років стабільно їздила на риболовлю з ночівлею, до екстремальних умов проживання ми звикли. Деякі пристосування використовуємо і тепер. Це - ліхтарики на акумуляторах, які можна заряджати від мережі під час наявності електрики в домі.
Знаючи час, коли ми залишаємся без електрики, легко підлаштуватися і вчасно подбати про заряджання всіх своїх гаджетів. Спланувати приготування їжі, прання, прибирання, - все, що потребує споживання електрики. А потім - прекрасно користуватися цими запасами чергові 4 години, коли електрику відключено.

Despite all the inconveniences, we are whole, alive and healthy, in relative safety. The main thing for me is to monitor the health of my old mother. And it does not depend on any electrification. Especially since our pharmacy works even during power outages, from the generator.
As a rule, during stabilization shutdowns, our lights are turned off for 4 hours. It turns on in exactly the same way, for 4 hours. Well, how can we not draw an analogy with our favorite mode of transport, a jeep: 4 X 4!
Considering the fact that our family has been steadily going fishing with overnight stays for more than a dozen years, we are used to extreme living conditions. We use some devices even now. These are flashlights on batteries that can be charged from the network when there is electricity in the house.
Knowing the time when we are left without electricity, it is easy to adjust and take care of charging all your gadgets in time. Plan cooking, laundry, cleaning - everything that requires electricity consumption. And then - it's great to use these reserves for the next 4 hours when the electricity is turned off.

17.jpg

Та що там електрика. Коли дивишся на жителів звільнених від рашистів містечок, душа співає від гордості за українців! Ось - звільнений Херсон. Думаєте, звідки там у місцевих стільки прапорів? За майже 9 місяців окупації дуже небезпечно було зберігати наш прапор вдома. Орки нещадно катували та вбивали мирних жителів, якщо знаходили у їх домі прапор України. Але наші українці - не здаються! Зберегли прапори, як хто міг. Щоб зустріти наших славних визволителів, воїнів ЗСУ. І святкувати визволення від окупантів. Незалежно від електрозабезпечення, тепла і зв'язку. Бо ми - вільні. Ми - українці. Незламні, горді, мужні. Слава Україні!

What is electricity there? When you look at the residents of the towns freed from the Russians, your soul sings with pride for Ukrainians! Here is the liberated Kherson. Do you think where the locals have so many flags from? During almost 9 months of occupation, it was very dangerous to keep our flag at home. Orcs mercilessly tortured and killed civilians if they found a Ukrainian flag in their house. But our Ukrainians do not give up! They saved the flags as best they could. To meet our glorious liberators, soldiers of the Armed Forces. And celebrate liberation from the occupiers. Regardless of electricity supply, heat and communication. Because we are free. We are Ukrainians. Unbreakable, proud, courageous. Glory to Ukraine!

16.jpg
фото

15.jpg
фото

Sort:  
Loading...