Surprises of the native forest (#fungifriday, EN-UA)

in Fungi Lovers4 months ago (edited)

CollageMaker_20210915_132803711.jpg

I love surprises. Pleasant surprises. Who doesn't love them?
Returning from our trip to the sea in early September, I found myself in the real autumn cold. It was not a very pleasant surprise:( However, in a few days it became warm and very nice. Since I really missed my native forest, I decided to take a walk and to find some mushrooms...

Я люблю сюрпризи. Приємні сюрпризи. Та хто ж їх не любить?
Повернувшись із нашої подорожі на море на початку вересня я потрапила у справжній осінній холод. Це був не дуже приємний сюрприз:( Проте вже за кілька днів стало тепло і дуже приємно. Оскільки я дуже скучила за рідним лісом, то вирішила прогулятися і може знайти якісь гриби...

IMG_20210915_125910.jpg

IMG_20210910_172336-01.jpeg

"Wow, yellow leaves have appeared here", - I was surprised. Every year I perceive autumn as if I see it for the first time in my life:) Against the background of yellow leaves here and there you could see different mushrooms. Unfortunately, mostly inedible or ones I do not dare to eat.

Вау, тут з'явилися жовті листки, - дивувалась я. Щороку я сприймаю осінь так, ніби бачу її вперше в житті:) На тлі жовтого листя то тут то там було видно різні гриби. На жаль, переважно неїстівні або такі, яких я не наважуюсь їсти.

IMG_20210909_025051.jpg

IMG_20210909_024956.jpg

The whole forest was captured by Lycoperdon perlatum (we call it "rain-mushrooms"). I was afraid to collect them. However, later I read a lot about this mushroom and realized that it is not only edible, but very tasty. However, when I went to the forest the next time, they were already overripe or disappeared...

Весь ліс захопили дощовики або як кажуть у народі порхавки. Я багато читала про цей гриб і зрозуміла, що він не лише їстівний, але дуже смачний. Проте коли я пішла до лісу наступного разу, вони вже перезріли і зникли...

IMG_20210908_140330.jpg

IMG_20210909_025311-01.jpeg

In addition, the whole forest was covered with such orange-brown mushrooms. Most likely it is a Paxillus ("pig fungi"), an inedible mushroom. If you taste it once or twice, there will be no poisoning. However, toxic substances gradually accumulate in the body and if you eat this fungus constantly, you can later get severe toxicity!

Поряд з дощовиками весь ліс вкрили ось такі оранжево-коричневі гриби. Швидше за все це свинуха, неїстівний гриб. Якщо його скуштувати раз чи два, то отруєння не буде. Проте отруйні речовини поступово накопичуються в організмі і якщо цей гриб їсти постійно, то згодом можна отримати сильну токсикацію!

IMG_20210909_024626-01.jpeg

IMG_20210909_024600-01.jpeg

IMG_20210909_024918.jpg

Wow! A tiny boletus grew just on the trail. I almost stepped on him!

Ого! Просто на стежці виріс крихітний боровик. Я мало не наступила на нього!

IMG_20210909_024938.jpg

IMG_20210909_024904.jpg

IMG_20210909_025347.jpg

Amanita citrina "looked" at me nearby. It has bright yellow color.

Неподалік на мене поглядав мухомор. Мабуть цитриновий, судячи по яскраво-жовтому кольору.

IMG_20210915_132345.jpg

And then suddenly I saw a beautiful Boletus edulis, the king of fungies (snails also liked it:)). And near I saw some of its little brothers. Strange, because I've never seen these mushrooms here! Surprise from the forest!

І ось раптом я бічним зором побачила красивого, хоча об'їдженого боровика. А також кількох його маленьких братиків. Дивина, адже я ніколи не бачила тут цих грибів! Сюрприз від лісу!

IMG_20210909_030054.jpg

IMG_20210915_131102.jpg

IMG_20210915_131050.jpg

It was an interesting glade, because in addition to the mentioned mushrooms, I also found a small Leccinum aurantiacum and two Hydnum repandum ("hedgehog-mushroom"). Finally, I determined the name of this orange fungus, which has a "thorn" under its cap. This is an edible mushroom of low quality, but you can only eat young mushrooms. Well, I decided not to take the risk...

Це була цікава поляна, адже там окрім вищезгаданих грибів я знайшла також малого підосичника і двох їжовиків. Нарешті я визначила назву цього оранжевого гриба, що має під шапкою "колючки". Це їстівний гриб низької якості, але вживати можна лише молоді гриби. Ну, я вирішила не ризикувати...

IMG_20210913_144220.jpg

IMG_20210915_131014.jpg

Here is a beautiful fungus parasite Trametes versicolor. I like its brown color and velvety texture.

А ось красивий гриб-паразит Траметес різнобарвний. Мені подобається його коричневий колір та оксамитова фактура.

IMG_20210915_130046.jpg

IMG_20210910_195114-01.jpeg

I met the evening, coming out of the woods to the edge of the hill, where the tall grass grows. I have already written about it here.
It was a wonderful walk and I thank nature for giving us a little more warmth and "autumn" summer!

Вечір я зустріла, вийшовши з лісу на край пагорба, де росте височенна трава... Про це я вже писала тут.
Це була чудова прогулянка і я дякую природі, що дарує нам ще трохи тепла і "осіннього" літа!

IMG_20210908_222756.jpg

Thanks for your visit! See you in the Fungi kindom!!!

Sort:  

Тобі повезло! Стільки боровиків знайшла. А я не вмію шукати гриби. І не знаю їх. Колись з братом ходила в ліс то більшу половину могл улову він викидав прямо в лісі і кпзав, що назбирала ,,вужаків", так в нас називають отруйні гриби! Я сердилася і другий раз йти до лісу охота пропадала.
Для мене найкращі гриби це ті, що продаються в супермаркутах!😉😉

Справжні гриби у Карпатах!!! І на Поліссі. У нас чомусь останнім часом їх мало:( В мене тато дуже любить збирати. Я знаю кілька видів і збираю лише їх, хоча поступово розширюю кругозір:) Мрію поїхати у Карпати і назбирати багато білих. Але ніяк не виходить... Трохи не з того боку живу:(

it was a pleasure to walk with you, thanx for sharing quality stuff. the post is supported by FL upvote and nominated for #OCD curation. if you like what community is about, please consider adding community as beneficiary of your future posts -- lets grow together!

Thanks for your support!!! This is very pleasant surprise 😊

you to thank, for bringing such a great stuff!

Thanks for your feedback @sagesigma :)

nice that you've identified the id of Hydnum repandum so well!
(btw - if I will decide one day to write an obseerving post about different species of hedge-hog mushrooms, may I use your photo?.._)
by the way, I wrote a post about a different Hydnum sp. recently. so I educated myself about their different species. I've learned that this certain specie, Hydnum repandum (aka yellow hedgehog) is not that low 3-rd grade quality mushroom. for in the reviews that I read, it is written that among all the ' hedgehog mushrooms' it is the tastiest and simply best one, it has a very pleasant mild creamy taste, and is very appreciated, for example, in French and Finnish cuisine, where it stands at the same honorable level as chanterelles! culinary rating of this mushroom - 10 points out of 10.


в обзорах которые я читал, написано что среди ежовиков он самый вкусный и лучший, имеет очень приятный мягкий сливочный вкус, и очень ценится, например, во французской и финской кухне он стоит на таком же вымоком и почетном месте, как лисички! кулинарная оценка этого гриба -- 10 баллов из 10.

Вау!!! Спасибо большое за отзыв. Да, верить Википедии это плохая идея. Теперь мне интересно попробовать его самой, чтобы сделать собственный вывод. Хотя они встречаются у нас редко.

я так вообще ни разу не встречал!
вот, встретил - только в интернете :)

удивительно, что такой классный пост - имеет всего 2 коммента, не считая моих (и то, не сказать что особо глубокомысленных). ну да, конечно, грибы лучше собирать самому, чем смотреть на чужие лукошки.
🤔 🙃
и тем не менее... это определенно показатель картины в целом -- и активности на Хайве, и в данном сообществе конкретно. хех.

Congratulations @lilideleopolis! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 30000 upvotes.
Your next target is to reach 35000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 15