Утро 🌞

Добро утро 🌞
Когато слънцето се показва нежно зад хълма, а ти пиеш кафе на чист планински въздух споделено с любим човек. ❤️
IMG_20211201_095633.jpg

Снощи заваля сняг и зимата приветсвахме за добре дошла, но днес слънцето от рано сутринта изгря и стопи леда който падна през ноща.

IMG_20211201_095214.jpg
На закуска тази предразполагаща гледка ни посрещна и сподели с нас утрото прекрасно. 👌

IMG_20211201_095239.jpg
Приятен и слънчев ден на всички 🌞

Sort:  

Congratulations @harmony.art! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 9000 upvotes.
Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!