ЦЪРКВАТА СВЕТИ НИКОЛА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 🤍💚❤️ ЦЪРКВАТА Church of Sv. Nicolas.Veliko Tarnovo, Bulg

in Ecency Bulgaria11 months ago

▶️ Watch on 3Speak


Здравейте на всички приятели в кошера. Искам да споделя с вас за една църква, която се намира в старата част на града. Църквата Свети Никола⚠️🤍💚❤️


▶️ 3Speak

Sort:  

Красота, спокойствие и приятна музика 🤍💚❤️ Прекрасно видео 🤍💚❤️

Благодаря ви за вниманието и подкрепата госпожице 😁😁🙏

🤣🤣🤣 благодаря и на вас г-н Койчев 🫣😝 за красотата с която ни зареждате 🎉🎵😉

🤍💚❤️

Красота 😍🤩😍🤩

Много хубаво място.

Май не сме я посещавали. Не ми изглежда позната.

Тя е малка и закътана църква 200 метра над самоводската чаршия, още като се влиза.

Вече съм сигурна че не сме ходили там.

Браво, срахотно видео 🙏

Страхотно видео
Браво 👏👏👏🎶🎵

Благодаря ти 😁

Nice and smooth music...
Always a pleasure watching your short videos 👌 😉😊

Thank you very much for the support

Congratulations @koychev22! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 30000 upvotes.
Your next target is to reach 31000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

LEO Power Up Day - June 15, 2023

Прекрасна църква!
Отчето е един прекрасен човек!
Благодаря за хубавото видео.
Играех и аз там когато бях малка!
Много мило ми стана💕💕💕

Супер