"Motherland" - castle restaurant in town of Lukovit (Bulgaria)

in Ecency Bulgaria3 months ago (edited)clshg4kmt000ctpszhlmagy71_IMG_20230602_150446.webp
clshg2pw800505fsz7mzt1a7t_IMG_20230602_150522_edit_213265789698706.webp
clshg25i3004mdhsz2539ak4j_IMG_20230602_150537_edit_213244180494022.webp
clshfzkj4003h33sz2me19tam_IMG_20230602_150548.webp
clshfvkaz0042a8sz02it8ui7_IMG_20230602_150554.webp
clshfsvmo004x5fszf9b4al99_IMG_20230602_150617.webp
clshfnaay0009tpszbn0obbe2_IMG_20230602_150704.webp
clshfns5r004o4xszf1mg2k29_IMG_20230602_150651.webp
clshfnwcu003za8sz69nv09zv_IMG_20230602_150645.webp

Hello everyone at Liketu ... Today I will introduce you to a great restaurant located in the city of Lukovit - Bulgaria. Some time ago, in my previous posts, I told you about the city of Lukovit and that my family and I had the opportunity to visit this city last year. The restaurant is one of the nicest I have ever visited. I came across it quite by accident when I visited the city. The city is full of attractions and this restaurant turned out to be one of them. It is made to look like a medieval castle. Located near the main road. Apart from the breathtaking exterior, the restaurant also offers very tasty food. Traditional dishes and much more. If you visit the city, you can stop there for a rest and a meal. Thanks for stopping by my post.Thank you for stopping by my post today! Namaste! 🤍💚❤️Здравейте на всички в Liketu ... Днес ще ви представи един страхотен ресторант, който се намира в град Луковит - България. Преди време в моите предишни постове ви разказвах за град Луковит и за това, че аз и моето семейство имахме възможност да посетим този град миналата година. Ресторантът е един от най-хубавите, които съм посещавал. Натъкнах се на него съвсем случайно когато посетих града. Градът е пълен със забележителности и този ресторант се оказва един от тях. Направен е да изглежда като средновековен замък. Разположен близо до главния път. Освен външният вид, който спира дъха ресторант предлага и много вкусна храна. Традиционни ястия и много други. Ако посетите града може да се отбиете там за почивка и да се нахраните. Благодаря че се спряхте на поста ми.🤗🤍💚❤️🙏


For the best experience view this post on Liketu

Sort:  

Very beautiful destination.
I personally recommend everyone to visit it 😉😉😊

Thank you very! You have to see with your own eyes and taste the food!

Страхотен ресторант! Със сигурност ще го посетя! Благодаря, че сподели с нас!

Ще отидем някога може и двамата!

Another great post by you...
Well done 👍👌😊

Many thanks 🤗I appreciate it!

Посетихме еко пътеката в близост, пещерата и бензиностанцията, която е в подобен стил!
Препоръчвам района на Луковид!
Прекрасно за разходка!!!!!!!! 💕💕💕💕💕💕💕💕