Weekly Nomads Lifestyle

in Ecency Bulgaria3 months ago

Седмица изпълнена с прекрасни приключения и емоции. Тук в Банско организираме събития почти за всеки ден. Снимките са от различни такива, като Пейнтбол, Номад Миксер и обучение за Комеди клуб. Попаднахме случайно на това обучение като мембър от тук го води, та интересното е , че когато неочакваш какво ще ти се случи, тогава всъщност се случват най-хубавите неща, когато излезем от зоната ни на комфорт, а това е важно за всеки един от нас. Разчупихме се като беше необходимо да говорим пред цяла група и да се правим на парчета, та беше супер красиво приключение, а ни очакват още много.

A week full of wonderful adventures and emotions. Here in Bansko we organize events for almost every day. The photos are from various ones such as Paintball, Nomad Mixer and Comedy Club training. We stumbled upon this training as a member here leads it, so the interesting thing is that when you don't expect what's going to happen to you, that's when the best things actually happen when we step out of our comfort zone, and that's important for every one of us. We broke down when it was necessary to speak in front of a whole group and tear ourselves to pieces, it was a super beautiful adventure, and we have many more to come.

![](Uploading... IMG_0634.JPG)

![](Uploading... IMG_0643.JPG)

![](Uploading... IMG_062
![](Uploading... IMG_0624.JPG)

![](Uploading... IMG_0626.JPG)

![](Uploading... IMG_0627.JPG)
8.JPG)

Sort:  

Вече съм убедена, че в София не живеем, а само работим и спим.
Ей това ВАШЕТО, се казва ЖИВОТ!
РАДВАМ ВИ СЕ ОТ СЪРЦЕ! 💕💕💕💕💕💕💕

Благодаря ❤️❤️❤️