Добро утро с Hive Bulgaria 🇧🇬

in Bulgaria4 months ago (edited)

Добро утро на всички и на теб @iliyan90 😊
Станах в 7 сутринта, изпит кафето и хоп отивам да гласувам на Palmers green (London). Благодаря на @koychev22 за информацията относно изборите в Лондон.
Както винаги много добър мотиватор във всичко 🤗🙃😘

Обичам разходките в парка 🙃 особено по това време 😊⚘🌳🌼
20210403_113559.jpg

Хубав ден на всички и отивате да гласувате 🤍💚❤

20210330_193529.jpg

Palmers green 🤍💚❤ Има надежда 😊🇧🇬Събрахме се 🤍💚❤
20210404_090853.jpg

Sort:  

Браво за гласуването. Красиво е и там. Успех!

🤍💚❤🙏

България ти благодари❤🙏

Добър ден @tiger85 , около 10 сутринта се бях наканил да ходя да гласувам , но получих информация по телефона от приятел ,че пред моята изборна секция има голяма опашка и отложих за по-късно. Мисля след около 1 час да отида да се пробвам 😁

Аз чаках час и половина само защото нямаше никаква организация 😒

Добър ден. Много хубави снимки.

Благодаря 😊

Congratulations @tiger85! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 400 replies.
Your next target is to reach 500 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the April 1st Hive Power Up Day
Hive Power Up Day - April 1st 2021 - Hive Power Delegation

Дано има промяна... Надявам се!