Добър вечер с Hive Bulgaria 🇧🇬

in Bulgaria3 months ago (edited)

Здравейте група и на теб @iliyan90 😊
Малко снимчици от екскурзийката ни до Варна 😉 Времето беше приятно и даже по топло от Велико Търново 🤍💚❤

20210417_105521.jpg

Обиколихме доста, посмяхме се, поразгледахме забележителностите 🤪

IMG-f324791814830e00680d0f50d5f368bc-V.jpg

IMG-f4d4ec5a3c28e19578edd848bae4b315-V.jpg

Разгледахме Varna Zoo ❤
20210418_133111.jpg

Това беше и първото ми ходене на зоологическа градина 😃
20210418_131917.jpg

20210418_132001.jpg

Поснимахме се доста 😝 но няма да качвам всичко а може и по нататък 🙃

Аз и Мимето ❤
IMG-b352c8d567153236ae861440d74ea1bd-V.jpg

Позабавлявахме се в Джъмбото 😆 добре, че не ни изгониха 😆
20210418_162205.jpg

И се разделихме с моренцето с чаша кафе рано сутринта 🤍💚❤
20210418_104459.jpg

again myself 😊

20210418_014114.jpg

![IMG-db3a2ca58252ba9dc9ba5f570d4c9e36-V.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/tiger85/

Хубава вечер на всички 😉

Sort:  

Congratulations @tiger85! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1750 upvotes.
Your next target is to reach 2000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Tour Update - Governance
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Прекрасно!
Обичам морето!Ах, морето!

И аз така 🤍💚❤

Great post @tiger85 🤍💚❤️👏👏👏🙏

Thanks @koychev22 😉

It's you
You looks beautifull like a model.
all images are very beautifully captured

Thanks a lot ❤🙏

Thanks a lot ❤🙏