Movie analysis advice #51 "Mine" (EN-TR) Film analiz öneri #51 "Mayın"

in OCD9 months ago (edited)
}
Today I want to propose a movie called mine. I watched this movie about a month ago. I looked a little bit at the film's reviews on the internet. In general, the movie was not liked much. I think the one and a half hour movie made everyone feel like it lasted more than two hours. This is because Mike's one leg is on the mine for a long time. Apart from that, the scenes that return to the past in the film seem to be a little too experienced. This is one of the biggest reasons why people don't like the movie.

Bugün mayın diye bir film önermek istiyorum. Bu filmi yaklaşık bir ay önce izlemiştim. İnternetten biraz filmin eleştirilerine baktım biraz. Genel olarak film pek fazla beğenilmemiş. Sanırım bir buçuk saatlik film herkese iki saatten fazla sürdü gibi hissettirmiş. Bunun nedeni Mike' ın tek ayağının mayının üstünde biraz uzun süre kalması. bunun dışında filmde geçmişe dönülen sahneler biraz fazla yaşanmış gibi. İnsanların filmi beğenmemesinin en büyük nedenlerinden birisi de bu.

Let's start filming slowly. Mike and Tommy are two soldiers. And they are sent on a mission in the middle of the desert. Apart from the fact that the desert is very hot during the day and very cold at night, there is also another bad side. This desert is a desert full of mines. Actually, there is something I do not understand. They say that hills always change in deserts. So because of the winds at night. Or if we consider the easiest, when the storm breaks out, the sands are displaced. I think these storms can even cover a village in the middle of the desert. But the movie deals with mines in the desert. Actually, this may be one of the mistakes of the movie. Of course I expressed my opinion. So not everything is always the way we think.

Filme yavaş yavaş başlayalım. Mike ve Tommy iki askerdir. Ve çölün ortasında bir göreve gönderilirler. Çölün gündüz çok sıcak ve gece de çok soğuk olmasının dışında kötü bir yönü daha da var. Bu çöl mayınlarla dolu bi çöl. Aslında anlamadığım bir şey var benim. Çöllerde genelde tepeler hep değişir derler. Yani geceleri olan rüzgarlardan dolayı. Ya da en kolayını düşünürsek fırtına çıktığında kumlar yer değiştirir. Bence bu fırtınalar çölün ortasında bulunan bir köyü bile kaplayabilir. Ama film, çöldeki mayınlar konusunu işliyor. Aslında filmin hatalarından birisi bu olabilir. Tabii ki ben düşüncemi belirttim. Yani her şey her zaman düşündüğümüz gibi olmayabiliyor.

It is very dangerous for two soldiers, Mike and Tommy, that part of the desert is full of mines. These two soldiers do not know which part of the desert is mined. This is more dangerous. Mike and Tommy await the arrival of a terrorist leader with guns on a hill in the desert. Tommy takes orders from the headquarters and transmits it to Mike. Mike hits with his sniper gun. After a long wait, a few people arrive by cars. A woman dressed as a bride and a man dressed as a groom get out of the car. There are also armed guards.

Çölün bir kısmının mayınlarla dolu olması iki asker olan Mike ve Tommy için çok tehlikeli. Bu iki asker çölün hangi bölgesinin mayınlı olduğunu da bilmiyorlar. İşte bu daha tehlikeli. Mike ve Tommy çölde bir tepenin üstünde silahlarla bir terörist liderin gelmesini bekliyorlar. Tommy merkezden emir alıyor ve bunu Mike' a iletiyor. Mike ise keskin nişancı silahıyla vuruyor. Uzun bir bekleyişten sonra arabalarla birkaç kişi gelir. Gelin gibi giyinen bir kadın ile damat gibi giyinen bir adam çıkar arabadan. Ayrıca silahlı korumalar çıkar.

As Mike and Tommy try to figure out what they're doing, a shot from the center is ordered. The gun is in Mike's hand, but Mike wants to fix it before it strikes. Meanwhile, Mike wants to shoot the man, but due to the closeness he cannot. And there is also the case of whether the man is really the man they are looking for. So when they want to shoot a terrorist leader, they don't want to shoot the wrong man. In fact, I don't think a normal person would have a dream in the middle of the desert with armed guards, but ultimately this is a movie. Seconds later they realize that this is a marriage. Since the bride and groom are so close to each other, Mike just can't aim and shoot.

Mike ve Tommy ne yaptıklarını anlamaya çalışırken merkezden vur emri gelir. Silah Mike' ın elindedir ama Mike vurmadan önce olayı çözmek ister. Bu arada Mike adamı vurmak istiyor ama yakınlıktan dolayı bir türlü vuramıyor. Ve bir de adamın gerçekten aradıkları adam olup olmaması durumu var. Yani bir terörist liderini vurmak isterken yanlış bir adamı vurmak istemezler. Aslında normal bir insan çölün ortasında silahlı korumalar eşliğinde bir düşün yapmaz bence ama sonuçta bu bir film işte. Saniyeler sonra bunun bir evlilik olduğunu anlıyorlar. Gelin ve damat birbirine çok yakın oldukları için Mike bir türlü nişan alıp vuramaz.

Some time passes, and Mike stops aiming to avoid shooting the wrong person. Armed guards next to the men spot Mike and Tommy from the sun reflection overhead. All the armed men immediately get into the car and start chasing these two soldiers. After a long chase, Mike and Tommy manage to lose their tracks. Next is getting help from the center. So to get out of this hot desert and return home.

Biraz zaman geçtikten sonra Mike yanlış kişiyi vurmamak için nişan almaktan vazgeçer. Adamların yanındaki silahlı korumalar tepeden güneş yansıması sonucu Mike ve Tommy' yi fark ederler. Bütün silahlı adamlar hemen arabaya binerler ve bu iki askeri kovalamaya başlarlar. Uzun bir kovalamacadan sonra Mike ile Tommy izlerini kaybettirmeyi başarırlar. Sırada merkezden yardım alabilmek var. Yani bu sıcak çölden kurtulup evine dönmek için.

After Mike and Tommy lose their tracks, they find their way in the desert with a compass and begin to move forward. Meanwhile, the desert is very hot. They drink water a little more than usual, as they are thirsty from the heat. Therefore, they run the danger of running out of water and supplies. In a scene of the movie, this is the scariest and uncertain scene in my opinion. Mike and Tommy find a sign saying "Caution Mine". That's when they both start to fear. Because this sign is not hanging by a pole somewhere on the ground. A sign blown somewhere by the wind. This is enough to scare people.

Mike ve Tommy izlerini kaybettirdikten sonra çölde pusula ile yollarını bularak ilerlemeye başlarlar. Bu arada çöl çok sıcaktır. Sıcaktan dolayı susadıkları için suyu her zamankinden biraz daha fazla içerler. Bundan dolayı su ve erzak bitme tehlikesi yaşarlar. Filmin bir sahnesinde ki bu bence en korkunç ve belirsiz sahnedir. Mike ve Tommy "Dikkat Mayın" yazılı bir tabela bulurlar. İşte bundan donra ikisi de korkmaya başlar. Çünkü bu tabela toprağın üstünde bir yerde direkle asılı değil. Rüzgarla bir yerlere savrulmuş bir tabela. Bu da insanı korkutmaya yeter bir durum.

Mike will step on the mine in the later stages of the movie. This is not a spoiler. We can see this on the posters of the movie. Actually, I give spoilers in my articles. I think people want to watch the movies because of these spoilers. I hope you don't get mad at me for that. Mike is unable to remove his feet from the mine after stepping on the mine, and a team from the headquarters will be there a few hours later. Mike has long hours ahead. Let's see what Mike will do...

Filmin ilerleyen sahnelerinde Mike mayına basacak. Bu spoiler değil. Filmin afişlerinde bunu görebiliyoruz. Aslında yazılarımda spoiler veriyorum. Bence verdiğim bu spoilerlar nedeniyle insanlar filmleri merak edip izlemek istiyorlar. Umarım bundan dolayı bana kızmıyorsunuzdur. Mike mayına bastıktan sonra ayağını mayından kaldıramaz ve merkezden bir ekip birkaç saat sonra orada olabilecektir. Mike' ın önünde uzun saatler var. Bakalım Mike neler yapacak...

dssdddff.png