You are viewing a single comment's thread from:

RE: Farewell cover by @zbabe: A dedication song for you my friend @erikasue

in Hive PH4 months ago

I feel a pain but for sure mas masakit for you kasi nagkaroon talaga kayo ng bonding virtually. She became your mentor about sa pagkakanta sa hive as what you have mention. Patuloy lang sis @zbabe atleast meron syang memory sayo.

Sort:  

Kaya nga sis eh.
Pagpapatuloy ko tlga sa kanya. At e turo ko din sa iba kung paano nya ko tinuuruan.

Pay forward ika nga sis.. go sis.. keep it going.