My Activity Blog 2024#049 - Feb 19

in Actifit2 months ago

MAB24#049.jpg

Wczoraj nie miałem czasu na dłuższy spacer na zewnątrz. Kilka czynników złożyło się na to. Po pierwsze w niedzielę żonę dopadł silny ból w dolnej części pleców. Niewiele mogłem jej wtedy pomóc, bo wieczorem szedłem do pracy. Rano po powrocie do domu, powiedziała mi, że przez całą noc męczyła się z tym bólem i z trudem wstawała do toalety. W związku z tym córka umówiła ją do lekarza na popołudnie, więc musiałem z nią jechać do lekarza. Po drugie na kolejnej nocnej zmianie musiałem być o godzinę wcześniej niż zwykle.

[ENG] Yesterday I didn't have time for a long walk outside. Several factors contributed to this. Firstly, on Sunday, my wife experienced severe pain in her lower back. I couldn't help her much at that time because I had to go to work in the evening. In the morning, after returning home, she told me that she had been struggling with this pain all night, and she had difficulty getting up to go to the toilet. Therefore, my daughter scheduled for her an appointment with the doctor in the afternoon, so I had to go with her to the doctor. Secondly, on the next night shift, I had to be at work an hour earlier than usual.

W zasadzie wszystko to dałoby radę pogodzić i może wygospodarowałbym godzinę na spacer. Nie przewidziałem, że trafimy do najwolniejszego lekarza w Belgii. Zasadniczo korzystamy z usług jego gabinetu w ramach lekarza pierwszego kontaktu od lat, ale dotychczas mieliśmy szczęście, że przyjmowały nas jego asystentki. Te wizyty zdecydowanie różniły się od tego, do czego przyzwyczaiła nas przez lata polska służba zdrowia, ale wczorajsza wizyta lekarska przebiła wszystko, co nas dotychczas spotkało, a było już kilka przygód w lekarskich gabinetach, może kiedyś napiszę oddzielny post na ten temat. W Polsce lekarz rodzinny na pacjenta przeznacza zwykle najwyżej kwadrans. W przypadku tego belgijskiego lekarza spędziliśmy w gabinecie ponad godzinę, gdzie na wstępie wyjaśniliśmy powód wizyty i oczekiwania żony odnośnie do pomocy lekarskiej, czyli receptę na silniejsze środki przeciwbólowe oraz skierowanie na prześwietlenie i ewentualnie fizjoterapię. Wszystko to żona otrzymała, ale najpierw dostała wykład o budowie kręgosłupa, wypadających dyskach i zakończeniach nerwowych, które mogą być uciskane przez uszkodzone kręgi. Wszystko to w żółwim tempie.

[ENG] Basically, I could manage all this, and maybe I manage an hour for a walk. I didn't expect that we would end up with the slowest doctor in Belgium. We have generally been using his office as our primary care physician for years, but so far, we have been fortunate to have been seen by his assistants. These visits were definitely different from what the Polish health service had accustomed us to over the years, but yesterday's doctor's visit was better than anything we have ever experienced before, and there have already been several adventures in doctors' offices, maybe one day I will write a separate post about it. In Poland, a family doctor usually spends no more than fifteen minutes on a patient. In the case of this Belgian doctor, we spent over an hour in the office, where at the beginning we explained the reason for the visit and the wife's expectations regarding medical help, i.e. a prescription for stronger painkillers and a referral for an X-ray and possibly physiotherapy. My wife received all this, but first she received a lecture about the structure of the spine, prolapsed discs and nerve endings that can be compressed by damaged vertebrae. All this at a snail's pace.

IMG_20190214_135125_HDR.jpg

IMG_20190214_131757_HDR.jpg


Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2024 roku: 616,11 km — z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking378,95 km (+3,70 km)
Kolarstwo / Rower MTB39,51 km
Jogging / Bieganie121,94 km
Ergometr wioślarski1,02 km
Orbitrek74,69 km (+8,09 km)
wander.earth 202431,14 km

POLIAC.png

The 17th Season of #POLIAC starts 4 March 2024, more here.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


19/02/2024
12138
Daily Activity, Elliptical, Gym, Walking

Sort:  

good health to you and your wife, thank you very much for sharing the report, have a nice day

Very good post my friends, I really like your post, friend, best regards, friend

The atmosphere was quite good in that place and when I saw there was water like that I really wanted to be able to make a pond next to it and then raise fish. And then also keeping livestock is also quite good in a place like this.

it is good that you could have time for a walk. and I hope your wife will get well soon.

Did you know that Actifit team has shared our growth plans for 2024, and we need your support by voting to our proposal?
Quick links to vote below. Thank you!
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpgCongrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 523.8558 AFIT tokens for your effort in reaching 12138 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 26.83% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
... and 24 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 441.7133 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.