My Activity Blog 2024#054 - Feb 24

in Actifit2 months ago

1000024367.jpg

Sobota to kolejny dzień w Lizbonie. Tym razem wybraliśmy się do Belem, a następnie do Cascais zobaczyć ocean. Wizytę w Belem zaczęliśmy od Mosteiro dos Jerónimos (Klasztor Hieronimitów), niezwykłej gotyckiej budowli z początków XVI wieku. Zwiedzając kościół, a później klasztor mogłem jeszcze lepiej zrozumieć wysiłek budowniczych tak dobrze oddamy w "Filarach ziemi" przez Kena Folletta. Surowe kamienne budowle pełne płaskorzeźb i zdobień w kamieniu. Później strawę duchową trzeba było wzbogacić o strawę dla ciała, do tego idealnie nadaje się Pastéis de Belém. Kultowe miejsce i kultowe pasteis, po które trzeba odstać kilka minut w kolejce.

Belem to też spektakularny Pomnik Odkrywców i Torre de Belém - pomnik, będący jednym z ekslibrisów miasta, jest ikoną architektury z czasów panowania D. Manuela I. Kolejka chętnych do zwiedzania wieży nas zniechęciła. Za długa i zbyt wolno się posuwała do przodu.

Zamiast czekać kilka godzin na wejście do budynku wybraliśmy pociąg do Cascais. Miejscowość położona jest nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego, to była druga okazja w moim życiu zobaczyć bezkres oceanu.

[ENG] Saturday is another day in Lisbon. This time we went to Belem and then to Cascais to see the ocean. We started our visit to Belem at the Mosteiro dos Jerónimos (Jerónimos Monastery), an extraordinary Gothic building from the early 16th century. Visiting the church, and later the monastery, I could even better understand the efforts of the builders, which are so well depicted in "The Pillars of the Earth" by Ken Follett. Raw stone buildings full of reliefs and stone decorations. Later, the spiritual food had to be enriched with food for the body, and Pastéis de Belém is perfect for this. An iconic place and iconic pasteis, for which you have to wait a few minutes in line.
Belem is also home to the spectacular Monument to the Discoveries and Torre de Belém - the monument, which is one of the city's bookplates, is an icon of architecture from the reign of Manuel I. The queue of people willing to visit the tower discouraged us. It was too long and moved forward too slowly.
Instead of waiting a few hours to enter the building, we chose the train to Cascais. The town is located on the shores of the Atlantic Ocean, it was the second opportunity in my life to see the vastness of the ocean.

1000024088.jpg

1000024080.jpg

1000024089.jpg

1000024113.jpg

1000024109.jpg

1000024098.jpg

1000024129.jpg

1000024124.jpg

1000024137.jpg

1000024147.jpg

1000024154.jpg

1000024191.jpg

1000024179.jpg

1000024172.jpg

1000024188.jpg

1000024171.jpg


Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2024 roku: 689,57 km — z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking442,59 km (+18,80 km)
Kolarstwo / Rower MTB39,51 km
Jogging / Bieganie121,94 km
Ergometr wioślarski1,02 km
Orbitrek84,71 km
wander.earth 202447,28 km

POLIAC.png

The 17th Season of #POLIAC starts 4 March 2024, more here.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


24/02/2024
30221
Daily Activity, Walking

Sort:  

The designs of the buildings that you showed me are quite interesting and I like looking at the buildings on the beach. I think this is extraordinary beauty.

Very good post friend and very nice view I am very interested in your post friend, thank you very much for being able to read your post and see your photography which is so good.

Did you know that Actifit team has shared our growth plans for 2024, and we need your support by voting to our proposal?
Quick links to vote below. Thank you!
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpgCongrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 572.8687 AFIT tokens for your effort in reaching 30221 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 2.35% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
... and 28 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 484.7237 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.