(PL/ENG) Drugi dzień weekendu cudów./Day two of the weekend of wonders. December 10 2022

in Actifitlast year

Hejka, cześć, witajcie. Dziś ponownie byłam na wolontariacie. Od godziny 8 na nogach, a od 9 na magazynie. We wszystkim towarzyszył mi Mateusz. Był to jak najbardziej intensywny wolontariat, ponieważ do domu wróciłam dopiero o 20. Będąc w mieście, odwiedziłam jedną z przypisanych mi rodzin. Była to starsza kobieta, a emocje, jakie towarzyszyły mi podczas spotkania, są niedopisania. Prawdopodobnie w przyszłym roku również wezmę udział. Na miejscu poznałam wielu wspaniałych ludzi, a panująca wokół atmosfera była cudowna.

Dziękuję za poświęcony czas na przeczytanie postu i życzę wam wszystkim miłego dnia/popołudnia/wieczoru ❤️.

Hey, hello, welcome. I was out volunteering again today. On my feet from 8 o'clock and in the warehouse from 9 o'clock. I was accompanied in everything by Matthew. It was as intense volunteering as possible, as I didn't get home until 8 p.m. While in town, I visited one of the families assigned to me. It was an elderly woman, and the emotions I felt during the meeting are indescribable. I will probably take part next year as well. I met many wonderful people on site and the atmosphere around me was wonderful.

Thank you for taking the time to read the post and I wish you all a great day/afternoon/evening ❤️.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


10/12/2022
14908
Daily Activity, Walking

Sort:  

Congratulations @sandraa1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 4000 upvotes.
Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Quarterfinals - Recap of Day 2
HiveBuzz World Cup Contest - Quarterfinals - Recap of Day 1
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
Loading...