(PL/ENG) Nocne spotkanie./Night meeting. December 17 2022

in Actifitlast year

Hejka, cześć, witajcie. Dziś wstałam około dziesiątej. Mateusz był w pracy, więc mogłam bezproblemowo się lenić. Około 11 wstałam z łóżka i bez ogarniania się, zaczęłam sprzątać mieszkanie. Zaczęłam od posprzątania kuchni, następnie zabrałam się za wytarcie kurzy, a na koniec umyłam okna i podłogi. Wszystko zajęło mi bardzo dużo czasu. Zdarzyłam się tylko ogarnąć, a Mateusz już był w domu. Chwilę później pojechaliśmy do miasta, gdzie spotkaliśmy się z kolegami. Następnie pojechaliśmy do McDonald's, gdzie zjedliśmy drwala. Tym razem próbowałam go z żurawiną, ale nie odczułam żadnej różnicy.

Dziękuję za poświęcony czas na przeczytanie postu i życzę wam wszystkim miłego dnia/popołudnia/wieczoru ❤️.

Hey, hello, welcome. Today I got up around ten o'clock. Matthew was at work, so I was able to get lazy without any problems. At around 11 I got out of bed and without embracing myself, I started cleaning the flat. I started by tidying up the kitchen, then got down to wiping up the dust, and finally cleaned the windows and floors. It all took me a very long time. I only managed to get myself cleaned up and Matthew was already home. A little while later we drove into town, where we met up with friends. We then drove to McDonald's, where we ate a lumberjack. This time I tried it with cranberries, but I didn't feel any difference.

Thank you for taking the time to read the post and I wish you all a good day/afternoon/evening ❤️.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17/12/2022
6053
Daily Activity, Walking

Sort:  

Congratulations @sandraa1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

HiveBuzz World Cup Contest - Recap of the Final
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
Loading...