(PL/ENG) Nowy rok!/New year! January 1 2023

in Actifitlast year

Hejka, cześć, witajcie. Bardzo dawno się nie odzywałam, czego żałuje. Powodem mojej nieobecności tutaj były duże zmiany w moim życiu prywatnym oraz natłok świątecznych obowiązków. Mówiąc szczerze, planowałam wypocząć, ale nie udało mi się to. Wigilię spędziłam u Mateusza. W dni świąteczne spotkałam się ze znajomymi, a później siedziałam w domu. Sylwester śledziłam w siedmioosobowym gronie. Będę go bardzo dobrze wspominać, ponieważ była to jedna z lepszych imprez. W czasie mojej nieaktywności mało się ruszałam, może dwa razy wyszłam na spacer.
Życzę wam wszystkim szczęśliwego nowego roku 🥳!

Dziękuję za poświęcony czas na przeczytanie postu i życzę wam wszystkim miłego dnia/popołudnia/wieczoru ❤️.

Hey, hello, welcome. It's been a very long time since I've heard from you, which I regret. The reason for my absence here was the big changes in my private life and the flurry of Christmas duties. To be honest, I had planned to rest, but I didn't manage to do so. I spent Christmas Eve at Matthew's. On Christmas Day I met up with friends and then sat at home. I followed New Year's Eve with seven people. I will remember it fondly because it was one of the better parties. During my inactivity I moved very little, maybe went out for a walk twice.
I wish you all a happy new year 🥳!

Thank you for taking the time to read the post and I wish you all a great day/afternoon/evening ❤️.

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


01/01/2023
1074
Daily Activity

Sort:  

Congratulations @sandraa1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 15000 upvotes.
Your next target is to reach 20000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Hive Power Up Month Challenge 2022-12 - Winners List
Be ready for the first Hive Power Up Month of the year 2023!
Update For Regular Content Creators - New Yearly Author Badge
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!