Homestead of the Polish painter Felicja Curyłowa. Zagroda polskiej malarki Felicji Curyłowej [3/3].

in Market Friday6 months ago

ENG:
Hello everyone, this is my first post on "Market Friday"🖐🏻.
After visiting the museum of the Polish painter Felicja Curyłowa, my wife and I went to the "Dom Malarek" (House of Painters).

I wrote about the museum in two previous posts:

https://peakd.com/hive-163772/@peter.goki/homestead-of-the-polish-painter-felicja-curylowa-zagroda-polskiej-malarki-felicji-curylowej-vol-1

https://peakd.com/hive-163772/@peter.goki/homestead-of-the-polish-painter

The Dom Malarek - is located from the village of Zalipie in Malopolska province in southern Poland. It was put into use in 1977 and serves as a community center and a center for promoting this beautiful painted village. Local artists have made sure that the building fits in with the character of the village. You can get information about painted houses, of which there are about 50 in this village, explore local traditions, and see a photo exhibition from the annual "Painted Cottage" contest. In the studios you can see the painters at their work as they decorate ceramics and wood. At the Painters' House you can enjoy coffee, relax and buy souvenirs.

PL:
Witam, to mój pierwszy post w " Market Friday". Po wizycie w muzeum polskiej malarki Felicji Curyłowej, udaliśmy się wraz z żoną do "Domu Malarek".
O muzeum pisałem w dwóch poprzednich postach:

https://peakd.com/hive-163772/@peter.goki/homestead-of-the-polish-painter-felicja-curylowa-zagroda-polskiej-malarki-felicji-curylowej-vol-1

https://peakd.com/hive-163772/@peter.goki/homestead-of-the-polish-painter

Dom Malarek - znajduje się z wiosce Zalipie w województwie Małopolska w południowej Polsce. Został oddany do użytku w 1977 roku, pełni funkcje domu kultury i centrum promocji tej pięknej, malowanej wsi. Miejscowe twórczynie zadbały, aby budynek wpisywał się w charakter wsi. Można w nim uzyskać informacje na temat malowanych domów, których w tej wsi jest około 50, zgłębić lokalne tradycje, obejrzeć wystawę fotograficzną z corocznego konkursu "Malowana Chata". W pracowniach można zobaczyć malarki podczas ich pracy, kiedy zdobią ceramikę i drewno. W Domu Malarek można napić się kawy, odpocząć oraz kupić pamiątki.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

 • coffee latte - 10 PLN
 • white coffee - 8PLN
 • black coffee - 8PLN
 • instant coffee - 8PLN
 • brewed coffee - 8PLN
 • tea - 5PLN
 • homemade cake - 7PLN

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

They live in the flowers they love....

21.jpg

22.jpg

...they always captivate with beauty.

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

Artwork made from pinecone shells - Stefania Łączyńska.

29.jpg

30.jpg

All ornaments and items were handmade by local artists.
Wszystkie ozdoby i przedmioty zostały wykonane ręcznie przez lokalne artystki.
31.jpg

31a.jpg

31b.jpg

31c.jpg

ENG:
It was hard to decide what to choose, as each souvenir was beautifully crafted and eye-catching. The choices included:

PL:
Ciężko było się zdecydować co wybrać, ponieważ każda pamiątka była pięknie wykonana i przyciągała wzrok. Do wyboru były między innymi:

 • bedding sets and pillows
  - komplety pościeli i poduszki

32.jpg

33.jpg

34.jpg

35.jpg

35a.jpg

 • cups
  - kubki

39.jpg

40.jpg

41.jpg

42.jpg

 • hand-painted paintings on wood and canvas
  - obrazy malowanie ręcznie na drewnie i na płótnie

43.jpg

45.jpg

46.jpg

47.jpg

 • key rings
  - breloczki do kluczy

48.jpg

 • cutting boards
  - deski do krojenia

37.jpg

38.jpg

 • and a lot of other things handmade by local artists
  - i masa innych, ręcznie wykonanych przez lokalne artystki rzeczy

36.jpg

ENG:
The choice, however, was a refrigerator magnet. We have such a habit that we always try to buy and bring back a refrigerator magnet from the place we visited. We chose from three, in our opinion, the prettiest and most fitting of these places.
The magnet cost 3$.

PL:
Wybór padł jednak na magnes na lodówkę. Mamy taki zwyczaj, że staramy się zawszę kupić i przywieźć magnes na lodówkę z miejsca, które zwiedzaliśmy. Wybraliśmy z trzech według nas najładniejszych i najbardziej pasujących to miejsca.
Magnes kosztował 12 złotych.

49.jpg

50.jpg

51.jpg

ENG:
The area around the Painters' House is also nicely landscaped, fitting in with the picturesque atmosphere of the entire village. It was thanks to Felicia Cyriłowa, already mentioned in previous posts, that there was an initiative to build a place where painters could gather and create their works. The originator of the idea didn't live to see it, but the House of Painters came into being and is a center for artists from all over Dabrowa Powiśle. The painters' business is growing, and the painters decorate large numbers of items for tourism. The place is known all over the world, as evidenced by entries in the memorial book. 3 years after the end of World War II, folk art researchers who came across the paintings were so enthralled by them that it was decided to organize the first painted hut competition. Local women did not have to be persuaded for long and in a short time the colorful homesteads began to proliferate. To date, a competition for the most beautifully painted homestead is held every year. The contest, called "Painted Cottage," is organized by the District Museum in Tarnow and the House of Painters in Zalipie, and is the longest-running folk art contest in Poland.

PL:
Teren wokół Domu Malarek również jest ładnie zagospodarowany, wpasowuje się w malowniczy klimat całej wioski. To dzięki wspominanej już w poprzednich wpisach Felicji Cyryłowej pojawiła się inicjatywa zbudowania miejsca, w którym będą mogły się zbierać malarki i tworzyć swoje dzieła. Pomysłodawczyni tego nie doczekała, ale Dom Malarek powstał i jest ośrodkiem artystów z całego Powiśla Dąbrowskiego. Działalność malarek się rozwija, a malarki ozdabiają duże ilości przedmiotów na potrzeby turystyki. Miejsce to znane jest na całym świecie o czym świadczą wpisy w księdze pamiątkowej. 3 lata po zakończeniu II wojny światowej, badacze sztuki ludowej, którzy natknęli się na te malowidła byli tak nimi zachwyceni, że postanowiono zorganizować pierwszy konkurs na malowane chaty. Lokalnych kobiet nie trzeba było długo namawiać i w krótki czasie kolorowe zagrody zaczęły się rozmnażać. Do tej pory co roku organizuje się konkurs na najpiękniej wymalowaną zagrodę. Konkurs pod nazwą „Malowana Chata”, organizowany jest przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Dom Malarek w Zalipiu i jest to najdłużej trwający konkurs w zakresie sztuki ludowej w Polsce.

52.jpg

53.jpg

54.jpg

61.jpg

55.jpg

58.jpg

56.jpg

57.jpg

59.jpg

60.jpg

🐝 Painted Hives 🐝

62.jpg

63.jpg

64.jpg

65.jpg

66.jpg

67.jpg

68.jpg

69.jpg

70.jpg

71.jpg

72.jpg

74.jpg

75.jpg

76.jpg

77.jpg

78.jpg

79.jpg

80.jpg

ENG:
After visiting this picturesque place, taking a set of photos and relaxing in the flower-filled garden, it was time to return. As we drove back our eyes unexpectedly appeared by the road we were on, a hut from our magnet. It was a very pleasant surprise. The cottage is located not far from the Painters' House. We decided to stop for a while more and take some photos.

PL:
Po zwiedzeniu tego malowniczego miejsca, zrobieniu kompletu zdjęć i odpoczynku w wypełnionym kwiatami ogrodzie przyszedł czas na powrót. Kiedy wracaliśmy naszym oczom niespodziewanie przy drodze, którą jechaliśmy, ukazała się chata z naszego magnesu. Była to bardzo miła niespodzianka. Chata znajduje się nieopodal Domu Malarek. Postanowiliśmy zatrzymać się jeszcze na chwilę i zrobić kilka zdjęć.

81.jpg

82.jpg

83.jpg

84.jpg

85.jpg

86.jpg

87.jpg

88.jpg

89.jpg

90.jpg

91.jpg

Thanks for reading and have a good day for everyone!

Sort:  

What a beautiful place!
!DHEDGE

Thank you friend, like from a fairy tale!

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

 • Go to Pinmapple
 • Click the get code button
 • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
 • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
 • Congrats, your post is now on the map!