יומיים של סערה-Two days of storm

in #introducemyself4 years ago (edited)

A thunderstorm of cold and rain attacks us all over the country (Israel), trees are collapsing on cars, floods, lightning and strong winds.
20180105_150048.jpg

And I wonder what with those animals that can not protect themselves from the storm and find a cover, I'm very attached to the pets, and I hoping for them that the storm will end soon
..😔

סופת רעמים של קור וגשם תוקפת אותנו בכל
הארץ (ישראל), עצים מתמוטטים על מכוניות, שטפונות, ברקים ורוחות חזקים.

ואני תוהה מה עם אותם בעלי חיים שלא יכולים להגן על עצמם מפני הסערה ולמצוא מכסה, אני מאוד מחובר לבעלי החיים, ואני מקווה בשבילם שהסערה תיגמר בקרוב ...😔 20180105_145807.jpg