INTRODUCE MYSELF - My first official post on Hive [EN-PL].

in #introduceyourself3 months ago

Hi everyone!

My name is Marcel. I am a student in one of the better high schools in a medium-sized town in Poland. Poland is one of the European countries located in central europe between the baltic sea in the north and the sudeten and carpathian mountains in the south, but maybe more about me and later we will describe my travels and live in Poland.😀 (there is one photo from Praha when im travel)
IMG_7526.JPEG

So, as I described earlier I am a student who is studying extended chemistry and biology, the first subject I like so average, but I can get away with it. After my classes I like to explore and learn new things every day. I know a little bit about languages, but I also love to travel by train or car. Here catch one of the photos from Polish mountains. 🏔

IMG_7491.JPEG

Through one of my cousins hehe @peter.goki 😆 I got acquainted with the world of Hive, I like to read various interesting blogs here which are quite enjoyable many things you can learn.

Maybe let's get back to me, my hobbies are motorsport, esports, horseback riding, traveling and building terraces which is time consuming but the resulting results are just beautiful. Someday I'll probably post about that too. I forgot my most important hobby which is vinyl and listening to music played through a turntable. I also love collecting vinyl.

IMG_9762.JPEG

Here I throw you one of my terraces that I built with my own hands and one of my clients'

IMG_6786.JPEG

The reason I'm here

There are so many things that make me want to join the Hive community right away. Here I can make friends and interact with people, I am a cheerful and active boy and it is good for me to have more new relationships. I know there are a lot of good and talented people here, they have a lot of knowledge about life, society, art and finance, I want to learn more from them. In my life, I only have to go to work, school and come back home, so I want to know how big the world is through your travel, life and food photos. Joining HIVE.BLOG is a challenge and also a great opportunity for me to be exposed to new technology. Finally I want to say thank you. Wishing all the best to you guys. And thanks @peter.goki one more time.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cześć wszystkim!!!

Mam na imię Marcel. Jestem uczniem jednego z lepszych liceów w średniej wielkości mieście w Polsce. Polska jest jednym z europejskich krajów położonych w środkowej europie pomiędzy morzem bałtyckim na północy, a sudetami i karpatami na południu. Ale może więcej o mnie, a później opiszemy moje podróże i jak wygląda moje życie 😀 (Tutaj jedno z zdjęc z pragi z mojego wyjazdu)
IMG_7526.JPEG

A więc tak jak opisałam wcześniej jestem uczniem, który uczy się rozszerzonej chemii i biologii, pierwszy przedmiot tak średnio mi się podoba, ale mogę się od niego oderwać. Po zajęciach lubię zwiedzać i uczyć się codziennie nowych rzeczy. Znam się trochę na językach, ale uwielbiam też podróżować pociągiem lub samochodem. Tutaj łapcie jedno ze zdjęć z polskich gór. 🏔

IMG_7491.JPEG

Przez jednego z moich kuzynów hehe @peter.goki 😆 poznałem świat Hive, lubię czytać tutaj różne ciekawe blogi, które są całkiem przyjemne wiele rzeczy można się dowiedzieć.

Może wróćmy do mnie, moje hobby to motorsport, esport, jazda konna, podróże i budowanie tarasów co jest czasochłonne ale uzyskane efekty są po prostu piękne. Kiedyś pewnie o tym też napiszę post. Zapomniałem o moim najważniejszym hobby jakim są winyle i słuchanie muzyki puszczanej przez gramofon. Uwielbiam też zbierać winyle.

IMG_9762.JPEG

Tutaj wrzucam Wam jeden z moich tarasów, który zbudowałem własnymi rękami oraz jeden z tarasów moich klientów

IMG_6786.JPEG

Powód, dla którego tu jestem

Jest tak wiele rzeczy, które sprawiają, że chcę od razu dołączyć do społeczności Hive. Tutaj mogę się zaprzyjaźnić i wejść w interakcję z ludźmi, jestem wesołym i aktywnym chłopakiem i dobrze mi zrobi, jeśli będę miał więcej nowych relacji. Wiem, że jest tu wiele dobrych i utalentowanych osób, mają dużą wiedzę na temat życia, społeczeństwa, sztuki i finansów, chcę się od nich więcej nauczyć. W moim życiu muszę tylko iść do pracy, szkoły i wrócić do domu, więc chcę wiedzieć, jak duży jest świat poprzez twoje zdjęcia z podróży, życia i jedzenia. Dołączenie do HIVE.BLOG jest dla mnie wyzwaniem, a także świetną okazją do kontaktu z nową technologią. Na koniec chcę powiedzieć, że dziękuję. Życząc wam wszystkiego najlepszego.

Sort:  

https://leofinance.io/threads/@polish.hive/re-leothreads-27ygorvyc
The rewards earned on this comment will go directly to the people ( @polish.hive ) sharing the post on LeoThreads.

Loading...

No nareszcie! :) Witamy 🖐🏻.

Witamy :)

Witaj na pokładzie 🙂

Cześć Marcel!

Congratulations @mar.gor! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 10 upvotes.
Your next target is to reach 50 upvotes.
You received more than 10 upvotes.
Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Hello, @mar.gor! This is @jcrodriguez from the @OCD team.

Congratulations for making your presentation post to the community.


I also invite you to explore other communities that you might like in this post: OCD Communities Incubation Program. There is a wide variety of topics. Check out all the communities.

If you are looking for tips and information as a Hive newbie, click here: newbie guide. They are easy to understand and useful for learning how the platform ecosystem works.

Content on Hive is monetized, so using content or images that belong to others could be considered an offense. Here is a useful collection of resources about how plagiarism and abuse is viewed and handled on Hive.


If you have questions or concerns, you can hop into OCD's Discord server and we'll gladly answer your questions.

I wish you a lot of success in Hive 👍


no i super!

@tipu curate :)

Cześć!

Hi mar.gor, so great to see a fellow traveler joining Hive! We've been around for over 5 years, building a community of travelers on Hive. I see that you are posting from peakd which is awesome, but the beauty of the Hive blockchain is that there are several websites available to use Hive!

TravelFeed.io brings together all the benefits of Hive decentralized blogging with features that you as a travel blogger will love: Photo galleries, Instagram embeds, custom maps, post scheduling and more. And if you want, you can even use our easy site builder to set up your own travel blog on your own domain which can be a great way to generate a passive income from your blog!

You can log in with your Hive account on TravelFeed.io to publish your next travel post, and it will be posted to Hive automatically! Every day, we select the best posts and reward them with an upvote and added visibility.

See you around!
@for91days

Kiedy kolejny wpis podróżniczy? :)