Hi Steemit!! - Short introduction

in #introduceyourself6 years ago

Hi everyone! My name is Alexandra and as you can see above I study architecture in Poland. I’m also interested in graphic design, photography and travelling.

DCC_7417bwa.jpg

In this blog I will show you my works, drawings, beautiful places that I visited and part of my daily life. However, I must confess that I’ve never done this before, I’m total novice blogger… So that’s why I’m asking for your understanding :) I need to learn how to use ‘blogger language’ .
Thanks for your attention. I hope that will be a good start for me and you will enjoy my work. :)
Have a good day!

Sort:  

Welcome to steem

Hello Alexandra :-) Nice to have you on steemit :-)

Nice to see you here :)
One tip for you as a new user:
Comment on many posts that interest you and that you have the most knowledge of yourself, this will help the steemit community and your steem wallet as well.
Best of luck.

Welcome to Steemit Alexandra
I saw your #introduceyourself and its nice to meet you. I dont have a bloggers language either so you Will do fine! Just start writing.
Blogging thats what its all about on this blockchain. The best part is that you could earn money.
I have been here for a while and love it!
But be carefull with all your passwords, Never give those up !! They are yours.

For safety tips visit https://steemit.com/steem/@verhp11/safety-first-first-aid-kit-for-steemians-who-are-just-beginning-this-great-journey from Our fellow steemy @verhp11.

The Steemify App I use is also great, it is available in the Appstore and free, you can See Whats happening in your account. I wish you good luck with steeming and I Will See you around🍀
Your value and input is appreciated!
Greetings from Brittandjosie from the Netherlands

Welcome to Steemit vvasy. Let me know if you got any questions about Steem or anything related to it! The official FAQ can be found here and has A LOT of information https://steemit.com/faq.html - Also remember, Steemit is just ONE of the sites built that uses Steem the blockchain. We also have DTube - our very own Youtube, DSound for Soundcloud and Steepshot if you prefer Instagram like experience. I'd also like to mention ChainBB - forums, Busy - Steemit with more modern look basically, DMania for memes and Dlive for streaming just like in Twitch! You can also earn Steem by gaming now! Search for Steemgar if that's more your thing. Welcome to the blockchain! :)

Hello you are welcome to steem community

Welcome to steemit @vvasy.

 • Join @minnowsupport project for more help
 • Checkout @helpie for daily trivias and useful information
 • Join @qurator a good quality support project
 • Checkout @steembasicincome
  Follow me @tuanis for random votes daily please checkout the report
  Welcome the new steemians. Have a great day!

[BOT] Witamy vvasy na #polish, tagu używanym przez Polaków do publikacji polskich treści w ekosystemie Steem (np. Steemit czy Busy). W ekosystemie Steem wspiera się oraz nagradza się nową i autorską twórczość.

 • Plagiaty oraz kopiowanie cudzej twórczości są niemile widziane przez społeczność i mogą doprowadzić do ukrywania wszystkich publikowanych postów danego użytkownika.
 • Wszelkie szczegóły związane bezpośrednio z twoim kontem i twoimi postami znajdują się na steemd.com.
 • Posty zawierające takie rzeczy jak nagość, pornografia, wulgaryzmy czy przemoc powinny zawierać dodatkowo tag #nsfw (Not Suitable/Safe For Work).
 • Wiele ciekawych i bardziej szczegółowych informacji można przeczytać w FAQ dla zupełnie początkujących użytkowników Steemit.
 • Parę dobrych praktych na temat zachowania na steem przeczytasz tutaj.
 • Posiadamy polski serwer Discord.
 • Istnieje polski kanał na oficjalnym czacie, który wymaga osobnej rejestracji.
 • Jeżeli chcesz ładnie formatować swoje posty, to spójrz na poradnik stworzony przez społeczność Markdown.
 • Przegląd wydarzeń i informacje o polskich, steemowych tagach, możesz znaleźć na @kurator-polski.
 • Lista wszystkich tagów wykorzystywanych przez polskich użytkowników znajduje się tutaj
 • Tutaj uzyskasz parę informacji nt. wspierania danych tagów tematycznych przez kuratorów.
  Jeżeli uważasz, że glos bota jest niesluszny, napisz to pod tym komentarzem.

Greeting @vvasy! Welcome to Steemit community!!

Congratulations @vvasy! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote
Award for the number of upvotes
Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!