Sort:  

Lechon pa ka, nagreklamo na nai ang iba Jan oh haha

G, Ngano mana? Chay nahitabo?