NFT projekti stvaranja fiktivnih svetova

in #leofinance3 months ago

Prevod članka koji je prvobitno objavljen na BanklessHQ metaversal kanalu.

Odricanje od odgovornosti: Bilten nije i ne može finansijski savet, uradite sopstvenu analizu pre ulaganja.

Dragi Bankless narode,

„Šta bi se desilo kada bi Ratovima zvezda ili Igrom prestola, umesto da budu u vlasništvu Disney-a ili HBO-a, projektom direktno upravljala, razvijala ga i posedovala zajednica programera, stvaralaca i učesnika.”

U pitanju je citat od Timshel++-++a, tvorca projekta Genesis, jedne od mnogih kreativnih kompanija koja se gradi na i oko Loot NFT-a u metaverse prostoru koji je postao poznat kao Lootverse.

I citat i Lootverse ukazuju na rastući trend u NFT ekosistemu, odnosno na projekte koji su usmereni na zajednicu ili upravljaju zajednicom i koji na decentralizovan način razvijaju nove virtuelne univerzume.

Kad pogledam trenutna dešavanja, i zajednice koje grade virtuelni svet, neke od najzanimljivijih stvari koje se trenutno dešavaju oko NFT-a, i u ovom izdanju Metaversal-a ćemo analizirati i istražiti različite projekta.

-WMP

Stvaranje novih fiktivnih svetova oko NFT prostora


1.webp
_Slika putem _Hyperloot

Za početak, šta predstavlja stvaranje sveta?

Stvaranje sveta je umetnost stvaranja novog fiktivnog univerzuma, i može biti usamljeni i književni čin, kao što je J. R. R. Tolkien-ova geneza univerzuma Gospodara prstenova, ili saradnički i komercijalni projekat, poput trans-medijske franšize Marvel Cinematic Universe (MCU).

2.webp
_Ilustracije _Barbara Remington

Saradnički, ali pretežno eksperimentalni stil stvaranja sveta se u poslednje vreme pojavio oko različitih NFT projekata čije zajednice upravo rade na stvaranju sopstvenih ekspanzivnih fiktivnih univerzuma. Specifično za fiktivne univerzume, NFT će omogućavati članovima zajednice da ostvare direktno prisustvo i „digitalnu nekretninu“ u okviru univerzuma na način koji nije bio moguć putem tradicionalnih projekata u kojima su stvarani svetovi.

Cellarius** kao predvodnik eksperimenta**

3.webp
_Slika iz _Cellarius Universe Guide

Cellarius Universe (CX) je originalna, trans-medijska cyber-punk franšiza koja koristi tehnologiju blokčejna i imovinu koja je generisana od strane korisnika kako bi se stvorila saradnička priča kojom upravljaju obožavaoci.

CX priča počinje u bliskoj budućnosti i širi se kroz galaksiju i u prostoru i u vremenu. Pisani radovi, umetnost i druge vrste medija će istraživati odnos između ljudi, veštačke superinteligencije sa osećanjima i celog spektra koji se nalazi između. U suštini, Cellarius Universe je mitologija koja je orijentisana na budućnost, i projekat kolektivnog pripovedanja čiji sadržaj i konture će oblikovati zajednica.

Čitajući paragrafe iznad, sve izgleda kao početak najave savremenog projekta stvaranja fiktivnog sveta sa NFT-ovima, i pored toga što su sada stari preko 4 godine!

Navedeni odlomci su deo uvoda u univerzumski uputstvo za Cellarius, trans-medijski saradnički poduhvat koji je bio aktivan u Ethereum venture studiju ConsenSys u periodu između početka 2018. i početka 2019. pre nego što je propao. Cellarius je bio projekat ispred svog vremena, pošto su kripto i NFT ekosistemi u tom trenutku bili u fazi povoja i nisu mogli da podrže grandioznu viziju koju je projekat imao.

U okviru mog POV-a kao pisac, nivo znanja koje je Cellarius tim imao je predstavljao (i još uvek predstavlja) odličnu polaznu tačku kolektivnu snagu pripovedanja. Cellarius se ovde ističe da bi pokazao kako savremeni NFT projekti stvaranja svetova nisu potpuno nova moda; umesto toga, sada se koriste napredne kreativne mogućnosti koje su u poslednje vreme postale izvodljivije, usled razvoja kripto infrastrukture i naleta NFT eksperimenata.

5 NFT projekata za stvaranje svetova, na koje treba obratiti pažnju

4.webp
_Slika putem _Hyperloot

Savremeni NFT projekti stvaranja sveta se javljaju u različitim oblicima i veličinama. Dok su neki u potpuno javnom vlasništvu (CC0), drugi ne idu toliko daleko. Ipak, svi ovi projekti imaju zajednice koje aktivno rade na stvaranju novih fiktivnih univerzuma. Primeri projekata su u nastavku.

Lootverse

5.webp
_Slika putem _What is the Lootverse

U avgustu 2021. dom je stvorio tekstualni crypto-loot umišljeni projekat Loot. Projekat je eksplodirao u popularnosti i brzo zaokupio maštu mnogih učesnika u NFT ekosistemu. Od početka, niz NFT projekata je počeo da stvara umetničke radove, igrice i druge elemente oko Loot NFT-a, što je dovelo do organskog formiranja prostora Lootverse. Lootverse nema centralnu silu u organizacionom smislu, ali postoji stalni napor da se širi Loot kultura i razvija i podiže nivo znanja u zajednici.

Nouns univerzum

“Nouns je protokol za razmnožavanje Nouns-a“, kako je predstavio 4156 prošle godine, i iza toga stoji ideja o virtuoznom ciklusu:

  1. Protokol i generativni avatari u vidu NFT-a finansiraju trezor i privlače inovatore u zajednicu.
  2. Nouns DAO koristi trezor za finansiranje inovatora koji žele da se oslone na Nouns.
  3. Aplikacije i kreacije koje stvaraju finansirani inovatori privlače novi kapital i nove talentovane inovatore, što stvara pozitivnu povratnu spregu.

Dakle, i pored toga što je projekat Nouns možda ne predstavlja eksplicitni primer projekta stvaranja sveta, to je de facto projekat stvaranja sveta usled težnje zajednice da širi Nouns kulturu dovela do procvata Nounish umetnosti, priče, pesama i drugih elemenata koji seju seme za vibrantni Nouns univerzum u nastanku.

Superverse

Predvođen domom i drugim talentovanim NFT majstorima, Sup je kreativni studio koji stvara Superverse, koji sadrži naučno-fantastični CC0 univerzum projekat Blitmap, projekat zamišljene igre na blokčejnu Supdrive i nastupajućeg razvoja ekosistema.

Primetno je da Sup u ovom trenutku analizira eksperimentalnu strukturu licenciranja „otvorenog sveta, uz sličnost kroz vlasništvo“ poput CC0, i treba obratiti pažnju kako će to funkcionisati.

Runnerverse

Chain Runners predstavlja projekat stvaranja sveta u pomoć NFT-a, započet oko kolekcije od 10 hiljada pikseliziranih cyberpunk avatara. Chain Runners zajednica radi na stvaranju i pisanju Runnerverse-a, koji počinje oko mega grada i borbe pobunjenika u mega gradu sa zagonetnim autoritetom Somnus-om. Daljim razvojem priče u budućnosti će upravljati zajednica.

Yuga Labs - _Otherside_?

Bored Ape Yacht Club stvaraoci Yuga Labs , bi ovog meseca trebalo da pokrenu sopstveni metaverse projekat Otherside. Kad se pogleda animacija za projekat, koja prikazuje i NFT-ove izvan Yuga Labs, poput Cool Cats, CrypToadz, Nouns i World of Women, jasno je da tim ima određene ambicije za stvaranje proširenog fiktivnog sveta. Ipak, dok se ne prikaže pravi Otherside, možemo samo spekulisati o tome kako će stvaranje Otherside sveta izgledati i koliko će biti centralizovano upravljanje projektom.

Šira slika

Projekti stvaranja sveta se razvijaju oko savremenog NFT ekosistema, a u mnogim slučajevima se radovi na stvaranju različitih univerzuma međusobno preklapaju. Na primer, pogledajte kako HyperLoot projekat analizira kombinovanje elemenata Lootverse-a sa Nouns univerzumom i drugima. NFT poduhvati označavaju početak onoga što se može zamisliti kao „Internet bioskopski univerzum“.

Dodatno, kad se pogledaju navedeni projekti stvaranja sveta kako bi se doveli novi talasi kreativnih korisnika koji su zainteresovani za više od pukog spekulisanja cenom NFT-a. Pošto sam počeo kao kreativac u kripto vodama tokom 2017, Cellarius je predstavljao „a-ha!“ trenutak koji je zaista proširio i konsolidovao interesovanje za različite mogućnosti koje nudi web3. Savremeni NFT projekti stvaranja sveta će imati slične efekte na druge korisnike u budućnosti, to se može videti već sada.

Radni koraci

Biografija autora

William M. Peaster je profesionalni pisac i stvaralac koji piše Metaversal— Bankless bilten koji je fokusiran na rast NFT projekata u kripto ekosistemu. On je nedavno počeo sa doprinosima kroz sadržaj za Bankless, JPG, i šire!

Sort:  


The rewards earned on this comment will go directly to the person sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.