Optimism L2 i NFT - M#2

in #leofinance3 months ago

Prevod članka koji je prvobitno objavljen na BanklessHQ kanalu.

Odricanje od odgovornosti: Bilten nije i ne može finansijski savet, uradite sopstvenu analizu pre ulaganja.

Dragi Bankless narode,

Optimism predstavlja L2 rešenje za skaliranje Ethereum platforme, koje nasleđuje sigurnost koju donosi Ethereum, pri čemu čini Ethereum transakcije bržim i jeftinijim.

Sad već određeno vreme pričam o mogućnostima koje donosi kombinacija Optimism rešenja sa NFT tehnologijom, i to ne samo zbog prijatnijeg okruženja za korisnike, koji pruža L2, već i stoga što to predstavlja jedino rešenje za skaliranje Ethereum platforme, koje trenutno nudi potpunu ekvivalentnost sa Ethereum virtuelnom mašinom (EVM).

Navedena potpuna kompatibilnost sa EVM-om omogućava programerima koji rade sa NFT tehnologijom da mogu putem jednog klika primeniti svoje decentralizovane aplikacije na Optimism rešenju, i uz to nastaviti sa korišćenjem svih L1 Ethereum alata koje poznaju i vole.

Kad iskombinujete tu prednost sa načinom kako je Optimism upravo postao prvi od „velike četvorke“ L2 rešenja (Arbitrum, Optimism, zkSync i StarkNet) koji je predstavio matični token, dobijaju se značajni katalizatori za procvat Optimism NFT scene u budućnosti.

Uz to, analiziraćemo i vesti u vezi Optimizma OP tokena, i da predstavimo određene stvari na koje treba obratiti pažnju u pogledu NFT tehnologije na Optimism rešenju.

-WMP

Porast broja NFT projekata na Optimism-u

_Pokušavate da naučite osnove Optimism platforme? Pročitajte Beginner’s Guide to Optimism - Slika _Logan Craig

Optimism Collective** i OP token**

Optimism tim je 26.04. predstavio novostvoreni Optimism Collective.

Opisali su ga kao „eksperiment koji ima velike razmere u okviru digitalnog demokratskog upravljanja“, Optimism collective će biti zvezda vodilja u okviru Optimism ekosistema i njime će upravljati dva različita tela: Token House i Citizens House.

Token House, koji će biti pokrenut putem prvog OP airdrop-a, će biti sastavljen od vlasnika OP ERC20 tokena, koji će imati pravo da glasaju o podsticajima u okviru protokola, ažuriranjima, razvoju i drugim aktivnostima.

Citizens House, koja će biti formirana kasnije u toku godine, će glasati o inicijativama za finansiranje javnih dobara, a članstvo će biti distribuirano preko NFT-ova, koji će biti vezani za pojedinca, i neće biti prenosivi na druge.

Provera imate li pravo na OP airdrop

Prvi OP airdrop još uvek nije podeljan, ali ste u mogućnosti da proverite da li ispunjavate uslove za predstojeću podelu OP tokena. Dakle, ukoliko ste nedavno isprobali Quixotic NFT tržište ili bilo koju drugu aplikaciju na Optimism platformi, pogledajte da li ste kvalifikovani za prvu rundu podele OP tokena.

U planu su i naredne runde podele tokena, tako da ni sada nije kasno da napravite eksperiment sa L2 i budete kvalifikovani za tokene u okviru narednih podela. Budite oprezni, i izbegnite prevare dok token ne bude zvanično podeljen, putem praćenja zvaničnih poruka Optimism tima, koji će svakako objaviti kad OP zvanično bude podeljen.

Najava kolekcionarstva na L2 nivou

NFT-ovi na Optimism platformi mogu biti prilično jeftini. Kao primer, Optimism tim je napravio objavu Optimism Collective Mirror, koja je prvi L2 NFT na Mirror platformi, i može se preuzeti uz naknadu za transakciju koja je ispod 1 dolara. Sa razvojem i tehničkim napretkom platforme tokom vremena, za očekivati je da se troškovi naknade za transakcije kod L2 NFT-ova i dalje smanjuju.

OP ne predstavlja pretnju za ETH

Jednostavno rečeno, efikasnost i sigurnost na Optimism platformi proizilaze iz toga kako L2 prikuplja i objavljuje podatke o transakcijama na Ethereum platformi. OP token će biti instrument za upravljanje u Optimism Collective, ali će Optimism L2 rešenje nastaviti da plaća naknade za postavljanje transakcija na Ethereum putem ETH.

Iz toga se vidi da, na primer, rast NFT aktivnosti na Optimism L2 omogućava direktnu akumulaciju vrednost na Ethereum platformi, što je razlika u odnosu na alt-L1 rešenja, koja mogu akumulirati vrednosti putem naknada na NFT tržištima koje su direktno implementirane na platformama. Sa druge strane, ostaje otvoreno pitanje kako će OP akumulirati sopstvenu vrednost sa prolaskom vremena.

Porast broja NFT projekata na Optimism-u

Kao što možete i da zamislite, vesti o podeli OP tokena i sledećim rundama podele tokena su povećali aktivnost na Optimism rešenju. Kao što se može videti na L2BEAT, ukupna zaključana vrednost (TVL) na Optimism platformi je porasla za 16% u toku protekle nedelje.

_6 trenutno najvećih L2 rešenja prema TVL; treba imati na umu da su Metis Andromeda i Boba Network formirane na bazi Optimism rešenja - Slika putem _L2BEAT

Sa slike se može primetiti da ovo nije bio samo generalizovani transfer sredstava na platformu, jer se bum aktivnosti poklopa sa porastom broja transakcija u okviru mladog NFT ekosistema na Optimism-u. Prema Dune Analitics kontrolnoj tabli, koja prati Quixotic projekat, koju je formirao Michael Silberlinga, NFT tržište je 27. aprila zabeležilo najbolji dan do sada, kad je u pitanju obim u ETH, obim denominiran u USD, ukupan broj NFT trgovina i broj jedinstvenih aktivnih adresa.

_Slika _Dune Analytics

Raste potražnja za NFT projektima na Optimism platformi

Kao što je pokazala integracija Mirror-a sa Optimism platformom, NFT projekti sada mogu ponuditi veoma prijatan korisnički interfejs kad prihvate Optimism platformu, i to direktno i odmah. Kako se korisnici upoznavaju sa L2 ekvivalentnim EVM rešenjem Optimism, i povećava se broj novih NFT korisnika koji nastavljaju da traže pristupačnija rešenja u pogledu naknada za transakcije, može se očekivati sve više poziva u zajednicama popularnih L1 NFT projekata, da se omogući podrška za Optimism rešenje.

Šira slika

Potpuna EVM ekvivalentnost koju donosi Optimism i predstojeći napredak kod transfera sredstava na mrežu će učiniti trivijalnim mogućnost prebacivanja sredstava i korišćenje NFT-a između Optimism i Ethereum platformi.

Dakle, za razliku od NFT-ova koji nisu kompatibilni sa EVM, na Tezos i Solana blokčejn platformama, gde postoje tehničke specifičnosti, NFT-ovi na Optimism rešenju su efektivno Ethereum NFT-ovi i važi obrnuto, što bi moglo imati efekat multipliciranja, kad je u pitanju rast NFT scene na Optimism rešenju u budućnosti, budući da se NFT na Ethereum platformi i dalje doživljava kao najkvalitetniji i najpoželjniji NFT.

I zaista, što više NFT na Optimism-u bude smatran zamenljivim sa, ili da se ne razlikuje od Ethereum NFT-a, to bi trebalo da bude verovatniji značajan rast NFT scene na Optimism-u u narednom periodu. Samo će vreme pokazati šta će se stvarno desiti.

Radni koraci

Biografija autora

William M. Peaster je profesionalni pisac i stvaralac koji piše Metaversal— Bankless bilten koji je fokusiran na rast NFT projekata u kripto ekosistemu. On je nedavno počeo sa doprinosima kroz sadržaj za Bankless, JPG, i šire!

Linkovi

Twitter GM

Prvobitno objavljeno na našoj substack stranici u sredu 04.05.2022 - https://banklessadriadao.substack.com/

Sort:  


The rewards earned on this comment will go directly to the person sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.