Cesta domu za dlouho

in #mujdenicek2 months ago

Chystám se domu

Až 28 března změnil se plán původní byl 27 ale nebylo mi to dopřáno v rámci vedení. Moc se mi sem nechce vracet.
Někdy v květnu ma končit zakázka a bylo mi nabídnuté finsko. Finsko mě moc neláká. To vim jistě.

Není tu moc času a energie .

Sort:  

Tvůj život závisí hlavně na Tvých rozhodnutích...

Congratulations @valggav! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the month.
You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Rebuilding HiveBuzz: The Challenges Towards Recovery