Spolubydleni je vyčerpávající

in #neoxian4 months ago

Je to náročný

Furt někdo něco chce . Od posledního tydne chodím na obědy. Ale jen proto že mi je v podstatě kolega s kterým jsem 24/7 vnucuje a připravuje .

Nežadal jsem ho ale vi že nemám potřebu jíst. Celkově mě zkritizoval za bordel . I když ma ode mně půjčené peníze atd .Je to komplikovaný.

Už vím proč jsem se lidem vyhybal .Sice ano zastane se mě kdy může cpe mi oběd atd . Ale zas je impulsivní a furt něco chce a problém.

Sort:  

Congratulations @valggav! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You published more than 350 posts.
Your next target is to reach 400 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Ano, život je komplikovaný. Nebyl jsi nikdy delší dobu s někým na pokoji? V nemocnici, v lázních... na táboře pod stanem? Proto máme tak velké mozky, abychom zvládli soužití s druhými.

Nikdy tak dlouho v kuse. Minimálně přes vikendy sem nemusel nikoho vidět.
Je to trochu jiny protože spolu jen nežijeme ale i pracujeme .

Pro změnu
!WEED

@valggav!

@krakonos passed you the virtual joint!
If you do not want to receive these comments, please reply with !STOP

1


This post has been selected for upvote from our token accounts by @valggav! Based on your tags you received upvotes from the following account(s):

- @dhedge.bonus
- @dhedge.bee
- @dhedge.ctp
- @dhedge.pob
- @dhedge.cent
- @dhedge.neoxag
- @dhedge.waiv

@valggav has 0 vote calls left today.

Hold 10 or more DHEDGE to unlock daily dividends. Hold 100 or more DHEDGE to unlock thread votes. Calling in our curation accounts currently has a minimum holding requirement of 100 DHEDGE. The more DHEDGE you hold, the higher upvote you can call in. Buy DHEDGE on Tribaldex or earn some daily by joining one of our many delegation pools at app.dhedge.cc.