Op de pedalen

in #nl2 years ago

Vandaag is de agenda zo goed als leeg. Niet dat er niets te doen zou zijn. Er is altijd wel iets te doen. Of iets te vinden wat nog gedaan mag worden. Vanaf woensdag tot en met zondag is de agenda wekelijks gevuld. Meestal is er maandag en dinsdag ruimte voor andere dingen. En de tijd van aangenaam fiets weer lijkt inmiddels te zijn aangebroken. Ten minste als de condens sporen van de vliegtuigen de lucht nog enigszins open laten. Want gisteravond begon het 'afsluiten' met een onnatuurlijk wolkendek door het vliegverkeer alweer.

Het lijkt toch ergens op iets wat aan en uitgezet kan worden. Zo nam ik waar hoe bij het ene vliegtuig er geeneens een condens spoor waar te nemen viel. En bij een ander er een soort kort staartje leek te zijn. Terwijl als ze 'los gaan' er zich kilometers lange condens sporen vormen. Deze hebben een draai model en spreiden zich langzaam uit. Alsof er op die hoogte (~10 kilometer?) geen wind is, ook dat valt mij op sinds ik er op ben gaan letten. Dat terwijl ik hier op de pedalen tegen windkracht 4 tot 6 mij het snot voor de ogen fiets is het daar windstil?

Laat iedere scheikundige verwijzing achterwege op de diverse media platformen in relatie tot deze onnatuurlijke wolken vorming. Want dan komt er meteen een 'klim aat' omleiding voorstel bij geplaatst. "Kijk hier hoe de ... verandering invloed heeft op jouw omgeving." Ironie is aan velen niet besteed vermoed ik. Want er vormt zich langzaam een voortdurende sluier bewolking in de hoger gelegen atmosferen. Naast diverse andere type wolken, waaronder het cumulus type. En ik heb zelfs het donkerbruine vermoeden dat er mensen zullen zijn die dit nog goed vinden ook. En dan pak ik de rol aluminium folie maar weer eens om mijzelf een prachtig maar te 'gek' hoedje te vouwen.

"Vreemd hè, hoe er al lange tijd geen noemenswaardige regen gevallen is." En ik bijt even op mijn tong tot het pijn gaat doen. Want het duurt en duurt dat voor de hand liggende observeren. Maar het optellen van 1 plus 1 en het concluderen lijkt een verloren kunst te zijn geworden. Kijk eens wat vaker omhoog. Bekijk eens infra-rood, ultra-violet en zichtbaar licht satelliet opnames gedurende een langere periode. Die kunstmatige 'sluierbewolking' is er boven de hele aarde. Er zijn nog weinig plekken op deze planeet waar het nog volledig transparant is.

Zullen er nou echt mensen zijn die als advocaat van het kwaad dit fenomeen als iets dat juist goed is willen promoten? De aarde heeft een zichzelf regulerend dynamische biosfeer. Daar aan gaan rommelen, zoals met het door middel van vliegtuigen aanleggen van een kunstmatig wolkendek, zal het weerbeeld op de hele aarde veranderen. Als dit met opzet zou gebeuren, wat ik mij lastig kan voorstellen, dan zijn degenen die dit doen, willens en wetens, hoofdelijk aansprakelijk voor een wereldwijde klimaat ramp. Terwijl die gestoorde geesten dan zelfs zullen stellen dat ze het wel moesten doen juist vanwege het klimaat. Maar nogmaals, ik wil mij eigenlijk niet eens bedenken dat er idioten met 'macht' zijn op aarde die menen dat sleutelen aan het weer, door een sluier over de aarde aan te leggen, iets goeds tot gevolg zou hebben.

En ach ja, je mag er geen scheikundige term aan koppelen. Dus noem het condens sporen, ook als je een Wet Openbaarheid van Bestuur {WOB} verzoek hierover gaat doet. Want iedereen weet natuurlijk ook wel dat kerosine (de brandstof van vliegtuigen) absoluut niets 'gemies' is, nog bij verbranding iets van dien aard in de lucht achter zou laten. Mooi ook dat er geen belasting en / of accijns op geheven wordt. Terwijl de verbranding van kerosine heerlijk schadelijk voor het milieu is. En als bijproduct, omdat er geen sprake is van perfecte verbranding komen er naast roet ook diverse NHx combinaties in onze lucht. Waarvan NH2 bijvoorbeeld zeer schadelijk is voor de luchtwegen, met name voor onze longen. Met name voor kinderen wiens longen nog niet volgroeid zijn en mensen met longziekten. Ach en dan heb ik het nog niet eens over het voortdurend aanwezig zijn van een 'sluierbewolking'. Die duidelijk met name aan de horizon waar te nemen is. Omdat daar het blauw van de lucht helemaal lijkt te zijn vervangen door iets wat nog het meest wegheeft van SMOG.

Het stoort mij dat het mogelijk is om een mooie zonnige dag te verknallen door middel van condens sporen van vliegtuigen. (Al dan niet opzettelijk 'aan gezet'.) Daarnaast ook nog eens het weer op de hele aarde er mee te beïnvloeden. Waardoor er bijvoorbeeld maandenlang geen regen bij ons zal kunnen vallen, terwijl er wel dagenlang een wolkendek op groote hoogte ligt. En ik vind regen prima, met een duidelijk daartoe behorend wereldbeeld. Zo'n kunstmatig gelegd wolkendek houdt de warme op aarde binnen en dat zal zich geleidelijk op stapelen. Want een voordeel van een diep blauwe lucht is dat 's nachts de aarde weer kan afkoelen. Dat even voor die malloten die menen dat het goed is voor het klimaat om een soort permanente deken om de aarde te leggen. (Als je rijst net hebt gekookt kun je die pan van het vuur halen en in een deken kist doen, waardoor het uiteindelijk gaat zal worden. Leg gerust de link.)

En ik begin mij toch echt af te vragen wie er in dit geval nu werkelijk de 'gekkies' zijn. Want vanuit mijn beleving zijn het toch echt de mensen die het een goed idee vinden om de aarde te omsluieren met een wolkendek. Maar goed, die hele idioterie rondom koolstofdioxide sla ik al met verbazing gade. Maar dan begrijp ik wel weer hoe de religieuze 'koolstof voetafdruk' fundamentalisten weer een voorstander zijn van het willen reflecteren van het zonlicht door middel van een sluier om de aarde. Logica in hun redernatie is overigens ver te zoeken. Immers, ook de opbrengst van de zonnepanelen gaat omlaag als er een voortdurende dikke zonlicht reflectie laag om de aarde komt te liggen!? En dan neemt de temperatuur op aarde ook nog eens toe, in plaats van af. Dus smelt het ijs op de beide polen in de Noordelijke en Zuidelijke halfrond zomertijd ook nog eens sneller. Verdampt dat water sneller, ontstaan er nog meer wolken. En dat gaat het complete weerbeeld verstoren. Zullen 'ze' nou echt weten wat 'ze' doen?

Mensen die kritisch observeren, zelfstandig nadenken en zich vrij uitten, zoals ik in dit geval, krijgen al rap een stigma: "EXTREEM RECHTS!!!" Wat mij dan weer bevreemd, want als ik dan ergens in gebundeld moet worden en gedehumanizeerd, dan is dat het niet. Nee, het schijnt namelijk dat ik behoor tot de 'Politiek Ontheemde Progressieven', wat dan ook weer een groep POPulisten schijnen te zijn. Ja, ook weer een hokje, want het moet wel duidelijk zijn welke mensen en meningen gecensureerd dienen te worden. Dus dan doen ik er nog een schepje bovenop voor hen die vinden dat alleen het 'officiële' verhaal gepropageerd mag worden.

Het hele CO2 verhaal is dikke kul, sterker nog, het is levensgevaarlijke waanzin. Kooldioxide is voor slechts 0,03 procent in de lucht aanwezig. Groene planten ademen het in. En onder invloed van zonlicht(!) ademen ze weer zuurstof uit. En laten dieren en mensen dat nou weer graag in ademen? Een toename van CO2 in de lucht samenstelling is gunstig voor de groei van groene planten. En daar vallen ook die in de zeeën en meren onder! Met meer dieren en mensen op aarde is er meer behoefte aan O2. En dus is er zonlicht nodig, die groene planten helpt CO2 om te kunnen zetten in O2. Dit hele angst kweken voor het veranderen van het klimaat lijkt derhalve een ander doel te dienen. Want in de jaren 80 stelde de geijkte massa media dat in het jaar 2000 er een klimaat ramp zich zou voltrekken. Later zou Nederland in 2014 voor het grootste deel onder water staan. En zou zouden wij allemaal ziek worden en dood gaan door een pathogeen object. Ondertussen woont een voormalig Amerikaanse president direct aan zee, terwijl deze hoogstpersoonlijk ooit een of ander klimaat afspraak in Parijs ondertekende. Maar wie telt 1 en 1 tegenwoordig nog op om tot de som van 2 te komen? Nee, het is volstrekt begrijpelijk dat iemand die beweerd dat de hele wereld zal overstromen zelf het gevaar opzoekt door een villa aan zee te gaan bewonen met zijn gezin...

En al ijs smelt, neemt het dan meer volume in als water? En zullen er op de polen geen meren en zeeeen zijn waar dan dezelfde volume in water zal komen? Tenminste als het al gaat smelten. Die natuurkundige principes zijn toch vrij eenvoudig te begrijpen en te gebruiken om die het klimaat paniek te ontkrachten? Maar goed ik zal daar geen gif op in willen nemen.

Ondertussen vraag ik mij af hoeveel van die fundamentalistische klimaat 'strijders' de moeite willen nemen om zich eens te verdiepen in biologie, natuur en scheikunde. Of om heel eenvoudig eens de werkelijkheid te observeren zoals deze zich aandient. Door eens naar de lucht te kijken en te zien hoe de condens sporen van vliegtuigen kilometers lang zijn en op kunstmatige wijze een langdurig sluierdek vormen. Zouden ze zich eens durven afvragen wat dat met ons klimaat doet? En dan heeft men de daken en (voormalige) weilanden vol met zonnecellen en is het de hele dagen bewolkt. Dus dan met de vakantie niet meer in eigen land, maar naar daar waar de zon nog wel volop lijkt te schijnen. Met het vliegtuig dat een langgerekt spoor achterlaat wat het land wat tijdelijk verlaten wordt van een dicht wolkendek zal voorzien. Soms kan ik ironie wel waarderen maar in dit geval krijg ik er een cynische nasmaak van in mijn mond.

Zoals ieder jaar ga ik op de fiets naar voormalig kamp Westerbork. Het liefst bij een aangename temperatuur met een diep blauwe lucht. Hooguit een wolkje hier en daar. Eerst tegen de wind in. En terug met de wind in de rug. Gisteravond zag ik evenwel al hoe een druk lucht verkeer een web van sporen achterliet. En dan is het de volgende dag bewolkt. De warmte is blijven hangen en regen gaat het niet geven. Dus dan maar richting buur provincie Drenthe onder een kunstmatig gevormd wolkendek. Los van of dit met opzet gedaan wordt of niet, mensen zoals jij en ik mogen er hoe dan mee leren omgaan. Want als ik daarvoor zou thuisblijven dan hoef ik straks helemaal nooit meer iets te ondernemen. Dus zet ik zo een mooi alu-hoedje op en ga ik op de pedalen richting mooi Drenthe om daar even stil te staan. Zodat ik daarna weer met het leven van alledag verder kan gaan.

Pluk deze dag zoals die zich aandient.

Een mooie onbewolkte dag veranderd door het vliegverkeer.
img_0.265609527707796.jpg
Foto door mij.

Sort:  

Sterke tekst onderbouwd met krachtige muziek. Zoals veel van Muse geweldig.

Oogkleppen op, vingers in de oren zingt men 'lalalala'. Velen willen het liever niet eens weten of er op gewezen. Kunnen ze achteraf weer stellen dat ze het echt niet hebben geweten. En slechts deden wat hen werd opgedragen. 🤢🤮

Vanmorgen toen ik 'Stuiterbal' uitliet was de lucht lichtblauw, slechts een vage streep te zien. Tijdens een fietstocht zie ik hoe de condens strepen van vliegtuigen de lucht weer dicht gooien met een sluier. Alsof het daadwerkelijk aan en uit gezet kan worden.

He, sjips, hoogste tijd voor een nieuw alu-hoedje, de huidige is uitgewerkt.

Fijne zondag Amigo!