You are viewing a single comment's thread from:

RE: Vijftien miljoen mensen

in #nl2 years ago

Herkenbaar, mensen die geen 'kappie' dragen groeten elkaar vriendelijk. En ongetwijfeld zijn er velen tussen de dragers die het hooguit doen omdat het 'moet', vanwege boete angst of om conflicten te vermijden. Toch zie ik menigeen met het ding onder de neus of onder de kin. Ze zijn halverwege.

Laatst kwam ik ook zo in gesprek met een mede 'wappie', leuk.

In mijn naaste omgeving hoor ik her en der steeds meer dat ook mensen die eerst volledig mee gingen in het 'officiële' verhaal er nu weinig nog in geloven. Vaak geuit als: "Ja, het is wel goed zo."

We zijn er nog niet, zeker als ik zie hoeveel mensen nog steeds met doodsangst in de ogen gekapt en wel door de super schuiven. Toch merk ik wel een verandering in de goede richting. Of het doorzet is nog even afwachten.

img_0.6584631921361151.jpg