Chrzan #51

in #photography2 years ago
PLENG
Przez pięćdziesiąt dni eksperymentowałam z treściami. Okazuje się, że można to podzielić na sensowne kategorie i jestem zadowolona z przekazu. Lubię wrzucać codziennie, ale kiedy nie mam weny albo temat jest obszerny, potrzebuję więcej czasu. Prawie-codziennie posłuży lepiej mi i jakości tekstów. Teraz to po prostu CHRZAN.I experimented with content for fifty days. It turns out I can divide it into sensible categories, and I'm satisfied with the message. I like to publish daily, but when I have a block or a subject is extensive, I need more time. Near-daily will serve me and the quality of posts better. Now it's just CHRZAN.
InspiracjaInspiration
Zrobiłam niewyraźne zdjęcia istot, które wyglądają jak nie z tego świata. Już widzę grę, gdzie ta pierwsza jest zwierzęciem jucznym. Za to druga przybyła z kosmosu, bez wątpliwości.I took blurry photos of beings that look like from another world. I can imagine a game where the first one is a beast of burden. The second arrived from the cosmos, without a doubt.

3.png

4.png

5.png

7.png

WażkaDragonfly
Też fajna.Nice as well.

6.png

Sort:  

Your content has been voted as a part of Encouragement program. Keep up the good work!

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more

Great


Posted by Waivio guest: @waivio_ali-usmani