Proč pomáhat

in #pimp2 months ago

Kladu si otázku

Jak někdo může mít drzost a nazvat mě nevděčným za přátelství. Když mi dluží 17 tisíc + po mě dnes jeho žena žebrála 500 ?

Bavil jsem se šéfem řekl půjč mi telefon a napsal ať se semnou ani nebaví dokud nevrátí dluh (který nikdy neuvidím)

Co je to za zoufalost posilat žebrát vlastní ženu. A pořád něco požadovat.

Jinak jsem unavený po tydnu opravdu mě to zmahá a tu jsem fakt malo .
A jak se daří vám ?

Sort:  

!PIZZA !LOLZ !BBH

@valggav! Your Content Is Awesome so I just sent 1 $BBH (Bitcoin Backed Hive) to your account on behalf of @pirulito.zoado. (2/5)

What do cheaters do after they die?
They lie still

Credit: reddit
@valggav, I sent you an $LOLZ on behalf of pirulito.zoado

(3/8)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.

Congratulations @valggav! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

PIZZA!

$PIZZA slices delivered:
@pirulito.zoado(12/15) tipped @valggav (x2)

!PIZZA !LOLZ !LUV

valggav, pirulito.zoado sent you LUV. 🙂 (2/5) tools | trade | connect | wiki | daily

Made with LUV by crrdlx.

OH NO!
You are out of jokes for the day!

@pirulito.zoado you can call @lolzbot a maximum of 8 times per day.
Level up by buying more $LOLZ so you can share more jokes per day!