You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jak to jest zrobione?

in #pl-artykuly4 years ago

tak, tak
niby dałaś zdjęcia (bajeczne),
ja niby patrze,
niby widze,
niby ogarniam ten widok swemi oczyma :)

ale i tak
Nie-Do-Wierzam,
ze takie cudo można zrobić tak pięknie,
tak precyzyjnie..
rety, co za misterna praca!!
podziw again !!