Czytaj z Marcinem XXI - „Żarty niedoścignionego Hodży Nasreddina”, Idries Shah

in #pl-blog7 months ago

01.jpg

Dziś będzie o jednym z moich prezentów podchoinkowych :) Niewielkiego formatu i niezbyt grubej książeczce stanowiącej przekład wydanego przed blisko 40 laty w Londynie zbioru anegdot związanych z hodżą Nasreddinem.

Warto zacząć od tego, kim w ogóle jest ów hodża. Otóż - jest to muzułmański filozof, można powiedzieć - mędrzec, obdarzony wielkim rozumem i nieprzeciętnym sprytem, który jednak swój talent czasami ukrywa pod maską wioskowego głupka. Rodem z Orientu - wspólne z nim pochodzenie przypisuje sobie wiele narodów: Turcy anatolijscy, mieszkańcy Iranu, Uzbecy i inni, choć nie ma pewności, czy był postacią historyczną. Jeśli był - to najpewniej żył w XIII wieku w Anatolii, choć i o to badacze potrafią się spierać. Postać ta jest obecna, pod różnymi imionami, w folklorze wielu narodów, zamieszkujących tereny obecnych i historycznych państw islamskich - od Sardynii i Bałkanów, przez Półwysep Arabski, Kaukaz i Azję Środkową, aż po Chiny, Indonezję i wschodnie wybrzeże Afryki.

Niniejsze opracowanie koncentruje się raczej na bardzo krótkich anegdotach, których bohaterem jest Hodża, bliskich dowcipom.

06.jpg

Część z nich zresztą jest, w bardzo zbliżonej postaci, znana choćby z humoru żydowskiego czy rosyjskiego. Rzadkie są tu anegdoty średniej długości

03.jpg

zaś całkiem brak opowieści dłuższych z wyraźnie zarysowaną fabułą i akcją, w których Hodża mógłby pokazać pełnię swojego rozumu - te, być może, częściej jawią się już przejawem autorskiej fantazji, nie czystego folkloru. W każdym razie, czyta się tę książeczkę bardzo lekko i przyjemnie, choć przyznaję, że głębszy śmiech czy zadumę wywołały u mnie tylko niektóre historie.

02.jpg

Może gorszy dzień, może na tyle dobrze znam przygody Hodży, że nie jest łatwo mnie zadziwić Niemniej, jeśli ktoś nie zna - dzięki tej książce może zapoznać się ze specyficznym stylem tych opowieści i przekonać się, czy je polubi, czy nie.

05.jpg

Całości dopełniają ilustracje Bohdana Butenki, z jego charakterystyczną kreską.
04.jpg

Podsumowując, mimo wszystko polecam, bo nie jest to zła rzecz. Szczególnie dla młodszych czytelników. Z jednym wszak zastrzeżeniem - nie przepłacajcie. Pierwotna cena okładkowa nijak nie przystaje do tej książki. Po przecenie wszakże może to być udany zakup!

07.jpg

Sort:  

Manually curated by EwkaW from the @qurator Team. Keep up the good work!

Congratulations @avtandil! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3250 upvotes. Your next target is to reach 3500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Offer a gift to your friends for Christmas
HiveFest⁵ feedback and contest results