You are viewing a single comment's thread from:

RE: NIECODZIENNE KOLEKCJE

in #pl-podroze2 years ago

aa to!
czekałam na to pytanie :D

"Jajko i Ja" opowiada historie trudnej i kruchej miłości do jajka (z jajkiem), nie pozbawioną tragicznych splotów akcji, zaskakujących epizodów i nieoczekiwanych zakończeń 😂

a tak serio, to bardzo zabawna komedia; polecam!