Ciąg dalszy zdjęć z muzeum w Nysie (2023) pl / en More old photos from the museum in Nysa.

in #pl2 months ago (edited)

Wyprawa (pierwsza i jak dotąd niestety jedyna ) do nyskiego muzeum miała miejsce już dość dawno temu (późna jesień 2023) - zmienił się rok. Zdjęcia zgrałem niedawno i zalegają na dysku jak wyrzut sumienia, cześć wypadało skasować - pospiech jesienną porą też nie przełożył się na jakość mieliśmy około dwóch godzin na zwiedzenie sporego muzeum.

poprzedni wpis z tej wyprawy / previous entry from there

https://peakd.com/pl/@gwyddpel/muzeum-w-nysie-czesc-1-pl

english:

The trip (the first and unfortunately the only one so far) to the Nysa museum took place quite a long time ago (late autumn 2023) - the year has changed. I recently downloaded the photos and they are stuck on my hard drive like a guilty conscience, some of them had to be deleted - the rush in autumn didn't translate into quality either, we had about two hours to visit the large museum.

20240103_141344.jpg

O Stanisławie Leopoldzie Johnsonie nie znalazłem dodatkowych wzmianek w internecie.

20240103_141348.jpg

20240103_141546.jpg

20240103_141833.jpg

20240103_141841.jpg

20240103_141551.jpg

20240103_141559.jpg

20240103_141606.jpg

20240103_141706.jpg

20240103_141711.jpg

20240103_141716.jpg

20240103_141731.jpg

20240103_141836.jpg

20240103_141847.jpg

20240103_141855.jpg

20240103_141903.jpg

20240103_141910.jpg

20240103_141920.jpg

20240103_141657.jpg

20240103_141727.jpg