Moja prelekcja na temat Steem w Lublinie

in #polish6 years ago (edited)

Moja prelekcja na temat Steem w Lublinie


Dokładnie dzień przed naszym Warszawskim spotkaniem (tj. 21 Lipca) miałem przyjemność mówić o podstawach Steem w Lublinie na wydarzeniu organizowanym przez @FlyingAtom oraz @BitHubpl.

Z założenia moja prezentacja miała być prostym wprowadzeniem do Sieci, tak jak mówi tytuł miała ona zawierać

Minimum, które musisz wiedzieć

Czy tak jest? Mam nadzieje, jednak na to pytanie odpowiedzcie wy.
To moje pierwsze takie wystąpienie publiczne, nie odbyło się bez kilku problemów i pomyłek. Mam nadzieje że mi wybaczycie.


Slajdy na filmie są rozjechane względem tego co pokazywałem na sali.


Miłego oglądania.

Sort:  

Congratulations @aditor! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Przepraszam że pisze do ciebie w takiej formie ale chciałem nawiązać kontakt ze społecznością polską steem . nie wiem jak sę zalogować na czacie . Jak mógłbyś pomóc . Jestem od 2 tygodni na steem. @pawel1234

Congratulations @aditor! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @aditor! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP