Grasz w Zielone?

in #polish3 years ago

Schronienie. Dom. Własny kąt. Mieszkanie. Nasz teren prywatny.

Tu zawsze wracało się po po tych -nastu godzinach by odpocząć Teraz jest inaczej. Teraz obijasz się od ściany do ściany, obojętny wzrok wlepiasz w telewizor bo wyjść nie ma jak. Bo zakazali.

Nie tak do końca. Można na wybieg z psem i po żarcie. Szybko wracasz i siedzisz - krat w oknie nie ma a czujesz jakby były. Ne wypada narzekać, że źle i nudno. Mówić za to do woli można o czasie spędzanym w pudełku; o tych wszystkich pomysłach na wypełnienie czasu, który powinien się dłużyć a którego ciągle za mało.

O pracy tak wygodnej kiedy nie trzeba bladym świtem wstawać, o szkole bez stresu. Bo przecież nikt nie wytarga na przerwie za uszy... Okiennice szczelnie domykasz ryzykując, że spękana ściana posypie się do reszty.

Grasz w Zielone?


mw1a.jpg
żródło:Unsplash

Gry i zabawy: w chowanego, w monopol... Wspólne odkrywanie zapoznanej wiedzy. Chemia. Historia. Dzień przechodzi w noc, ta w wieczór kolejny... Z zapasów zgromadzonych na balkonie tworzysz szarady. Kulinarne odmiany tego samego dania z ziemniaków. Klon za klonem - spaghetti po grecku plus kukurydza z puszki. Rebusy i zagadki w mistycznej mowie warzyw.

Grasz w ZIELONE...


do_.jpg
źródło:Unsplash

Oby tylko pamiętać o podlaniu roślinek, nie ulegając rytmom pustynnej, brudnożółtej jakości; nie zwinąć się w kłębek snu i przeczekania. Gdzieś tam są planty zielone, poranki słoneczne. Widzisz je z okna w miejscu tych miejskich, tynkiem drukowanych lepianek wieżowców. Tęsknota za równiną i lasem. Oczekiwanie.

Gram w Zielone!


da_.jpg
żródło:Unsplash

Sort:  

Dziękujemy za udział w zabawie 😃

Congratulations @angatt! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

The Hive Gamification Proposal
Hive Revolution - Mission 1 - Communication
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!