Szczegóły rozliczenia PIT- 38 za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT (Kryptowaluty)

in #polish3 years ago

Wyjaśnienie ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ :

e-pit.jpg


Wybieramy dodaj: Twój e-PIT-38 za rok 2019 następnie: Edytuj dochód (przychody i koszty)

Teraz w zakładce: Inne przychody, w tym uzyskane za granicą oraz odpłatne zbycie walut wirtualnych art. 30B ust. 1A ustawy wpisujemy koszty zakupów Kryptowalut za PLN w 2019 roku oraz koszty zakupów z lat poprzednich. W Formularzu wygląda to tak:

PIT-38

pit 38.jpg


Kosztami są udokumentowane zakupy Kryptowalut i będzie można je wykorzystać kiedyś, gdy będziemy chcieli sprzedać nasze Kryptowaluty i odliczyć koszty zakupów.

Jak widać system podatkowy w Polsce jest już gotowy na rozliczenia Kryptowalut i nawet zrobili wszystkie formularze.


Przyszedł czas by się rozliczyć, nawet jeśli nie wypłacaliśmy zysków z Kryptowalut. Pytanie czy wystarczy podać sumę wpłat PLN na giełdę z lat poprzednich i 2019, czy muszą to być dokładne kwoty z transakcji zakupu Kryptowalut.

Napiszcie czy będziecie rozliczać Wasze zakupy Krypto, czy wolicie ich nie wykazać. Samo wykazanie ile wydałem na Kryptowaluty nie jest czymś złym. Lepiej w przyszłości nie mieć problemów z wypłatą...(nie wiadomo z jakimi konsekwencjami wiąże się nie podanie kosztów).

Sort:  

Siedzę w największych i elitarnych grupach i powiem tak. 95% nie wychyla się i powód oczywisty. Brak regulacji solidnych i 2019 podlega jeszcze pod stare regulacje. Jak się nie mylę, to te wymyślone w 2019 wejdą 2020 dopiero. Dla paru groszy to już w ogóle się nie opłaca szkoda nerwów i czasu na biurokracje i użerania się.

Sławomir Mentzen mówił, że prawdopodobnie nie podanie kosztów teraz spowoduje po prostu, że kiedyś ich nie odliczymy i od całego zysku zapłacimy podatek, tak więc może dla niskich kwot szkoda się meldować państwu że się kupowało krypto.

Congratulations @astromaniak! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 30000 upvotes. Your next target is to reach 31000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!