3 Jak zrobić okularowy hełm Gjermundbu

in #polish10 months ago

Ostatni odcinek serii ;)


W tym filmie pokażę Wam jak poskładać hełm Gjermundbu, z moich półproduktów.
Hełm został odkryty przez przypadek w 1943 roku na farmie Gjermundbu w Norwegii. Obecnie znajduje się w Muzeum Historii Kultury na Uniwersytecie w Oslo .
Zestaw montażowy kupisz tu:
http://www.czcibor.com/zestaw-montazowy-do-gjermundbu_33.html

Sort:  

Congratulations @czcibor360! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2250 upvotes. Your next target is to reach 2500 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Project Activity Update
The Customization Guide for the HiveBuzz store