Mój nierzetelny test szczelności maski. W porównaniu z testem szczelności przeprowadzonym przez telewizyjnego eksperta

in #polish2 years ago

Ten drobny pył widzę gołym okiem on przesiąka na wylot przez maskę FFP3 w 10 minut. Wirusów nie widzę gołym okiem a ma je zatrzymać tkanina gaciowa noszona w kieszeni przez miesiąc? #clownworld

Sort:  

Congratulations @czcibor360! You received a personal badge!

Happy Hive Birthday! You are on the Hive blockchain for 4 years!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from day 18
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!