You are viewing a single comment's thread from:

RE: LBGT i ABC kontra wolny rynek i wolna społeczność

in #polish6 months ago

Właśnie tego trochę się obawiam. Do tej pory konta w stylu "tęczowy wojownik" nie interesowały się zbytnio decentralizacją. Oni mieli wszystko na scentralizowanych platformach, ale chyba zauważyli swoją piętę Achillesową jaką jest decentralizacja... Podanie do filantropa już pewnie napisane.