You are viewing a single comment's thread from:

RE: #JACKOWSKI-CHALLENGE

in #polishlast year

Nie umiesz w jasnowidzenie. Powinno się podawać jak najmniej precyzyjne hasła, żeby później można było podczepić pod nie jak najwięcej wydarzeń. ;-)

Co do pana Jackowskiego to on o tylu rzeczach mówi, że statystycznie coś musi trafić. Później się robi cherry picking i voilà. W tym przypadku akurat się nie udało.

Sort:  

Starałam się wzorować na Jackowskim, bo zdarza mu się mówić o konkretnych miejscach, osobach czy zdarzeniach. Na przykład na jednej transmisji skojarzył Egipt ze słowami "kanał Sueski odcięty." 17 09 2020 Słyszałam, że jego skuteczność jest na poziomie 20%, ale chcę to policzyć sama. Mam nadzieję, że podasz swoje typy; nie musi być dwadzieścia. 😊