You are viewing a single comment's thread from:

RE: Raport Splinterlands

in #polish11 months ago

Otwieranie paczek się teraz nie opłaca. Bez potionów średnia wartość kart to 1.851 $. NA Hive-Engine paczkę możesz sprzedać za 2.12 $.

Aktualizowane dane są na https://splintercards.com/tool-packvalue.html tylko tam domyślnie ustawiona jest wartość z użytymi potionami i trzeba to odznaczyć.

Sort:  

Bo patrzysz krótkoterminowo. W długim terminie wartość kart przy napływie nowych graczy powinna rosnąć.