1375 dzień KBK na Biskupiej [PL/ENG]

in #polishlast year

Już od 1375 dni Królestwo Bez Kresu trwa na Biskupiej. Jest to możliwe tylko dzięki darczyńcom, dzięki którym jesteśmy w stanie pokryć podstawowe wydatki takie jak czynsz, energia elektryczna i Internet (~3000 zł/m-c). W tym miesiącu Królestwo wsparli:

The Kingdom Without Limit has been staying in its Biskupia capital for 1375 days. It was possible only thanks to our supporters who keep helping us cover basic expenses such as rent, electricity and internet (~3,000 Złoty per month). In the last month, the KBK received financial support from:

Konto / AccountPLNHBD
@mligeza200 zł0
N.N.40 zł0
@kamil.ambrozy50 zł0
@fsroka10 zł0
@pocichu50 zł0
@szmulkberg100 zł0
@wierzbik20 zł0
N.N.50 zł0
oksana50 zł0
@grigorijj100 zł0
anielka25 zł0
klc30 zł0
N.N.10 zł0
@wayward-dreams150 zł0
N.N.65 zł0
@gwyddpel08,377 HBD
@czwartek160 zł0
N.N.10 zł0
N.N.300 zł0
@toshirskij120 zł0
@wawrzyniec70 zł0
burbon9200 zł0
@lpa250 zł0
Suma:2060 PLN8,377 HBD

KBK można wspierać:

  1. przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"

  2. wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę

  3. przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)

You can support the KBK by:

1. Sending any amount of money to our bank account: Fundacja Tradycji Miast i Wis (Foundation of City and Village Tradition), 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander Bank), description „dar na cele statutowe KBK” (donation for the support of KBK statutory activities).

2. Making a donation via the Zrzutka service.

3. Sending HBD tokens to the @fundacja account (they will go to the KBK Development Fund).

Za wsparcie Królestwa można otrzymać rycary w formie cyfrowego depozytu. Są to tokeny, które można wymienić na nagrody (lista nagród poniżej). Rycary trzymane w depozycie uprawniają również do głosowania nad ważnymi dla KBK kwestiami, przy czym liczba tokenów przekłada się na siłę głosu. Chcemy w ten sposób budować społeczność, która trzyma ster Królestwa i bierze odpowiedzialność za jego kurs.

Supporters of the Kingdom receive the Rycar currency stored as a digital deposit. This token can be exchanged for various rewards (see the list below). Additionally, the deposited Rycars give the right to participate in voting on issues relevant to the activity of the KBK, the strength of the vote depending on the number of tokens. In this way, we want to build up a community participating in the management of the KBK and taking responsibility for its future.

Nagroda / RewardRycary / Rycars
2 mini-tabliczki kartelowej czekolady / two mini-bars of Cartel Chocolate1 RCR
filiżanka herbaty / cup of tea2 RCR
filiżanka kawy / cup of coffee2 RCR
szklanka soku / glass of juice2 RCR
suszony żubr / vissent bison jerky (20g)3 RCR
kwas chlebowy / kvass (non-alcoholic beverage)3 RCR
Bris Cola3 RCR
torba Hive / Hive Handbag4 RCR
15 minut VR / 15 minutes with the VR set5 RCR
kawa mrożona / ice coffee6 RCR
tabliczka kartelowej czekolady / bar of Cartel Chocolate7 RCR
Ciepły oddech (płyta / music CD)10 RCR
różaniec z Aleppo / Aleppo rosary10 RCR
koszulka z gen. Bułakiem-Bałachowiczem / T-shirt with gen. Bułak-Bałachowicz20 RCR
zajęcie jednej sali na godzinę / one-hour rental of a room20 RCR
zajęcie całego KBK na godzinę (minimum 3h) / one-hour rental of the entire KBK (minimum 3h)100 RCR