Na grzyby!

in #polish3 months ago (edited)

W moim ogrodzie pojawiły się grzyby 🙂

IMG_20231113_125448.jpg

IMG_20231113_125636.jpg

Boczniaki i huby widziałam już nie raz, lubią pnie ściętych drzew oliwnych i stare drzewa.

IMG_20231113_125732.jpg

IMG_20231113_125703.jpg

IMG_20231113_125651.jpg

IMG_20231113_125646.jpg

Niespodzianką są dla mnie grzyby, których wcześniej nie widziałam w mojej okolicy a teraz rosną w moim ogrodzie. Czy to jest pieczarka leśna?

IMG_20231113_125459.jpg

IMG_20231113_125439.jpg

Grecy w Pagoi nie zbierają grzybów. W sumie nie ma tutaj znanych mi z Polski lasów, tudzież grzybów. Dlatego i ja się boję bo jestem tutaj osamotniona w tym temacie, nie mam wsparcia. A tak lubiłam chodzić i jeździć na grzyby, miałam ich zawsze spory zapas. Piękne wspomnienia 💚

IMG_20231113_125551.jpg

IMG_20231113_125459.jpg

IMG_20231106_113713.jpg

Ale zapytam jeszcze raz, czy to jest pieczarka? Niech jest leśna czy jakakolwiek inna byle by była pieczarką. Niech ktoś to potwierdzi i rozwieje mój strach.
Te grzyby znalazłam pod cyprysami i obok winogron, normalnie w moim ogrodzie.

IMG_20231114_171455.jpg

IMG_20231114_171450.jpg

IMG_20231113_125453.jpg

IMG_20231113_125448.jpg

Zdjęcia własne by @grecki-bazar-ewy.


Pierwotnie opublikowano na Grecki Bazar Ewy. Blog na Hive napędzany przez dBlog.

Sort:  

Manually curated by ewkaw from the @qurator Team. Keep up the good work!

Congratulations @grecki-bazar-ewy! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 8000 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 9000 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

LEO Power Up Day - November 15, 2023