My first climb Moja pierwsza wspinaczka

in #polish3 years ago (edited)

yh0d48.jpg

Thinking about my life before the lockdown, Im always going to remember when my friend took me climbing outdoors for the first time in Scottish Highlands 20 minutes away from our house.

Rozmyślając o moim życiu sprzed krarantanny, nidgy nie zapomnę dnia w którym mój przyjaciel zabrał mnie na wspinanie na zewnątrz, które znacznie różni się od ścian w cetrach sportowych. Miało to miejsce w szkockich highlandach 20 minut drogi z mojego domu.

oyxzor.jpg

We started off with setting up all the ropes and easy abseiling. Being scared of heights doesn't help when you want to start climing. The curiosity and adventure can be much stronger than my fear.

Zaczęliśmy od ustawienia lin, sprzętu i łatwego zejścia w dół. Lęk wysokości z pewnością nie pomaga we wspinaczce. Ciekawość i chęć przeżycia przygody czasem może być silniejsza od lęku.

ue9svg.jpg

atnyj2.jpg

5p3x73.jpg

p2ubq5.jpg

It was something exhilarating and the feeling of freedom being able to do it.

Jest to niesamowite przeżycie w rodzaju katharzis które czyni człowieka wolnym.

q838k4.jpg

4h74u8.jpg

24x656.jpg

The serenity of the place makes you feel that life here and now is just perfect the way it is.

Sookój tego miejsca daje człowiekowi poczucie bycia tu i teraz, perfekcyjnej harmonii.

ofsq1m.jpg

4k0ppd.jpg

Time for chimney climb.

Czas na wspinanie się przez komin.

pwf4m9.jpg

x8tnig.jpg

bozftb.jpg

p7dh3i.jpg

Let's get some more climbing done.

Idziemy dalej się wspinać.

2mbqbd.jpg

u8rk4e.jpg

8asmy0.jpg

1p5l3b.jpg

7dnyvn.jpg

From now on I am officially addicted to this.

Od teraz officjalnie jestem uzależniona od wspinania.

rdzph1.jpg

a9gf6x.jpg

Thank you for reading.

Dzięki za przeczytanie mojego bloga.

Sort:  

Really nice photos!

It's awesome you surpassed your fear to higts. That's what make living great. Always improve and find something new to do.

Greetings from Mexico.

Thank you im still scared of them but it doesn't stop me climbing, greeting from Scotland

Congratulations @highlandwalker! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 70 posts. Your next target is to reach 80 posts.

You can view your badges on your board and compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Cudne zdjęcia 😍

The current situation has changed a lot of things.

Yeah but hopefully soon we will be able to get to some normality

ESTM Boosting refund to @highlandwalker!
Due to one of these reasons:
1. Post is not published with Esteem apps.
2. Post is already curated by Esteem team.
3. Post is not curated by our curators within 24 hours.
4. Post might be too old post, try more recent content.
5. Author already received vote in last few hours, try again later.
Install Android: https://android.esteem.app, iOS: https://ios.esteem.app mobile app or desktop app for Windows, Mac, Linux: https://desktop.esteem.app
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.me/esteem

Dzięki, że jesteś częścią społeczności #pl-travelfeedTwój post został również udostępniony w grupie TravelFeed Polska na Facebooku i przez profil na Twitter zapraszam do śledzenia tych dwóch profili.Jeżeli przeoczyliście post o zmianach zasad publikacji i kuracji postów na tagu #pl-travelfeed polecam się z nim zapoznać. Zmiany wynikają z faktu, że jesteśmy częścią dużego projektu Travelfeed.io i staramy się propagować posty podróżnicze pośród polskiej społeczności.Poniżej znajdziecie ważne posty dzięki, którym łatwiej opanujecie publikowanie na Travelfeed.io

Przewodnik jak zacząć z TravelFeed.io

Przewodnik jak publikować posty na TravelFeed.io

Pamiętaj o zmianie języka na polski, tylko takie posty możemy kurować.

Amazing first climb!

This post has been appreciated and featured in daily quality content rewards. Keep up the good work