♬ Jak zniszczyć laptopa | How to destroy a laptop ♩

in #polish4 years ago (edited)
PLENG
To, co opiszę, może się wydać wymyślonym ciągiem nieszczęść i chciałabym, żeby tak było. 😞 Postanowiłam o tym opowiedzieć, ponieważ uznałam, że to już tylko śmieszne. Co z tego, że starałam się być czujna, skoro wystarczyły chwile nieuwagi...What I'm about to describe may seem like an imaginary sequence of misfortunes, but I wish it were so. 😞 I decided to write about it because I think it's just funny now. It doesn't matter that I tried to be cautious; it only took moments of inattention to ruin everything.
HerbataTea
Niby miałam w głowie, żeby nie jeść i nie pić przy komputerze. „No ale przecież raz nic się nie stanie” - pomyślałam z kilkadziesiąt razy. Zrobiłam jeden nierozgarnięty ruch i napój z termosu wylał się na klawiaturę. Szybko wytarłam większość, wyłączyłam sprzęt, obróciłam do góry nogami i czekałam, aż wyschnie. Na szczęście działał, tylko kilka klawiszy odpadło.I knew I shouldn't eat or drink in front of the computer. "Well, but nothing will happen if I do it once," I thought dozens of times. I made a spontaneous move, and tea from my thermos spilled onto the keyboard. I quickly wiped off most of it, turned the device off and upside down, and waited for it to dry. Luckily, it worked; only a few keys fell off.

keys.png

UpadekFall
Lubię leżeć z laptopem i to jedna z przyczyn, dla których chciałam go mieć. Jak coś oglądam, kładę go na krześle i czasami potem zasypiam. Pewnego razu po obudzeniu strąciłam go stopami; nie mam pojęcia, jak do tego doszło. Dalej chodził, ale zaczął brzęczeć cicho i dolna obudowa lekko pękła.I like to lie on a bed with my laptop, and that's one of the reasons why I bought it. I put it on a chair when I watch something, and sometimes I fall asleep afterward. One time after I woke up, I kicked it off with my feet; I have no idea how it happened. It was still working but began to buzz quietly, and the bottom cover slightly cracked.

case.png

ŚrubkiScrews
Kiedy coś się zepsuje, sama to rozbebeszam. Robiłam to mnóstwo razy z PC, komórkami czy radiami. Co mogło pójść nie tak? Kolega dał mi radę, że powinno się przestać przykręcać, jak jeszcze można, ale śrubka się zatrzymuje. Do tego czasu zawsze dokręcałam na maksa, używałam nieodpowiednich narzędzi i przykładałam za dużo siły. Po czasie jedna główka zdeformowała się tak, że żadnymi sposobami nie mogłam jej wyciągnąć. Zaczęłam kręcić dolną obudową (🤦‍♀️...) i plastik pękł bardziej, wygięłam część laptopa i zniszczyłam kabel od głośniczka, choć udało mi się dostać do środka.When something breaks down, I try to repair it myself. I've done it many times with PCs, phones, and radios. What could've gone wrong? My colleague advised me that I should stop screwing if it's still possible, but the screw stops. Until then, I always tightened to the maximum, used the wrong tools, and applied too much force. After some time, one screw head deformed so that I couldn't pull it out by any means. I started to rotate the bottom case (🤦‍♀️...), and the plastic broke more, and I bent part of the laptop and destroyed a speaker cable, although I managed to get in.

screws.png

Brak dostępuNo access
Jako niekwestionowana liderka w dziale bezpieczeństwa informatycznego ustawiłam hasło do BIOS-a, żeby utrudnić komuś zhakowanie mnie. Nie była to blokada do komputera, tylko ustawień, więc do zbootowania Linuxa z USB wystarczyło zrestartować Windowsa, przytrzymując shift, czego nie wiedziałam. No i zapomniałam hasła. Próbowałam szukać domyślnych w Internecie, prowadzić zeszyt z możliwymi kombinacjami, korzystać z programów do łamania, wgrać nowy BIOS, znaleźć bateryjkę CMOS i wyciągnąć lub poprzestawiać piny (co w niektórych laptopach może zaszkodzić, ale i tak tego nie zlokalizowałam), pozbawić płytę główną zasilania na 48 godzin. Czytałam, że pomoże przeprogramowanie EPROM, ale tego bym się nie podjęła.As the undisputed leader in the IT security department, I set a BIOS password to make it harder for someone to hack me. It wasn't a lock for the computer, only for the settings, so someone could restart Windows with holding shift to use a Linux stick, which I didn't know. I forgot the password. I tried to look for default ones on the Internet, write down possible combinations, use cracking programs, update the BIOS, find a CMOS battery and remove it or rearrange pins (which may be harmful in some laptops, but I didn't locate that anyway), disconnect the power supply from the motherboard on 48 hours. I read that reprogramming the EPROM can help, but I wouldn't do it.
Było to inspiracją do stworzenia tego utworu:It inspired me to compose this:

Napęd półprzewodnikowySolid-state drive
Nie chciałam trzymać danych na SSD, ze względu na problemy z trwałym usuwaniem plików. Mimo zablokowanego BIOS-a zainstalowałam system na HDD, jedynie partycja związana z uruchamianiem została na poprzednim. Później zdecydowałam się na świeżą instalację Windowsa na wyzerowanym nośniku, więc wyczyściłam go na Linuxie live. Po ponownym włączeniu wyskoczył error 0xc000000eYour PC/Device needs to be repaired. Próbowałam wszystkiego, w tym podłączyć dysk do innego komputera w celu instalacji OS, a na końcu pomyślałam, że wyciągnięcie SSD zmieni kolejność w bootowaniu. Po moich operacjach gruchot w ogóle nie chciał się uruchomić.I decided not to keep data on SSD, as there are problems with shredding files there. Despite the blocked BIOS, I installed the system on HDD, only a booting(?) partition left on the previous disk. Later, I wanted to reinstall Windows on a zeroed drive, so I cleaned it up on Linux live. After restarting, error 0xc000000e appeared — Your PC/Device needs to be repaired. I tried everything, including plugging the drive into another computer to install the OS, and also I thought that removing the SSD would change the boot order. After my operations, the unlucky fellow didn't turn on.

ssd.png

d4rkn3td4rkn3t
Obecnie mam netbooka i jestem zadowolona. Mogę na nim robić rzeczy, ma dobrą kartę sieciową. W gry i tak nie grałam szczególnie często, mimo posiadania ponad stu na Steamie. Pracuję na Tailsie, fajny jest. Nic nie zostaje w pamięci po jego wyłączeniu i ma wiele funkcji nastawionych na prywatność. Zdarzało mi się przypadkowo usunąć ważne systemowe pliki i wpisy w rejestrze, próbując po sobie sprzątać — zawsze mnie wkurzała mnogość śmieci w dziele Microsoftu.Currently, I have a netbook, and I'm satisfied. I'm able to do stuff and things, and it has an excellent network card. The truth is I haven't played games very often, though I have over a hundred of it on Steam. I use Tails, which has a lot of privacy features, and nothing remains in the memory after shutting down, what I love. I happened to accidentally remove essential system files and registry entries when trying to clean up after myself — I hate how much junk is in Microsoft's product.

PodsumowanieSummary
Właśnie dlatego nie powinno się dawać drogich zabawek dzieciom, które nie potrafią o nie dbać. Kappa.png Znaczy się, ja na swoją zapracowałam, ale jednak. Mam nadzieję, że uda mi się naprawić.That's why you shouldn't give expensive toys to children who cannot take care of them. Kappa.png I earned money to buy it, but still... I hope I will fix it.

Originally posted on Janina Chrzan. Hive blog powered by ENGRAVE.

Sort:  

Herbata przy laptopie. Niby każdy wie, co się może zdarzyć. Do tego zna pełno przypadków znajomych, którym się to przytrafiło. A jednak pokusa jest silniejsza... Łączę się w bólu (też kiedyś zalałem laptopa).

Czasami i tak piję przy laptopie, bo raz nic się nie stanie. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Są takie modele, że tak łatwo ich nie zalejesz bo mają szczelnie zrobioną górę. Ale nie wiem czy łatwo jest to sprawdzić bez rozkręcania laptopa.
Chyba miesiąc temu tata zalał laptopa winem i szybka akcja wyciągania baterii i zalania lapka czystym alkoholem, a potem suszenie. Na szczęście się udało.

Dlatego coraz bardziej się przekonuję do komputerów stacjonarnych, mimo że od zawsze byłam fanką laptopów, z powodu zajmowanego miejsca. Łatwiej je ulepszać, zmieniać pojedyncze elementy i chyba trudniej zniszczyć.