You are viewing a single comment's thread from:

RE: Na dobry humor po całym dniu

in #polish10 months ago

Powiem tak osobiście mi ten post nie przeszkadza ani jakoś bardzo nie interesuje. Gdyby ludzie skupiający się na eliminowaniu takich czy podobnych, bardziej skupili się na nagradzaniu tych które na to zasługują z automatu ludzie staraliby się dodawać lepsze treści bo zrozumieliby które zostają odpowiednio wynagradzane ale to jest oczywiście moje zdanie i nie mam zamiaru wciągać się w zbędne dyskusję które do niczego sensownego nie doprowadzą.

@khrom moim zdaniem nie warto marnować energie na takie rzeczy i zapewne gdyby się poszperało to znajdzie się więcej sam też zwróciłem uwagę na to że coś jest nie tak ale nie zamierzam się wkręcać w ten temat bo szkoda naprawdę na to wszystko energii, ludzie sami muszą to zrozumieć.