KRWIOpij...DAWCY

in #polish10 months ago

278157434_3491636740960512_7939408313255857938_n.jpg

Dzień dobry.

Kilka dni temu byłem oddać swoją krew. Nie robię tego regularnie, ale dostałem SMS od RCKiK, że potrzebują mojej grupy. W sumie mojej to potrzebują zawsze, bo mam 0Rh-.

I tutaj moje pytanie - Dzielicie się czymś co dostajecie za darmo i co może pomóc ratować życie innym? Jakie są wasze motywacje? Zniżki w komunikacji, dzień wolny w pracy, zwyczajna chęć pomocy czy jesteście czekoladowymi łasuchami? :D

Są na HIVE inni krwiodawcy?

Kiedyś jeszcze na STEEM przed forkiem pamiętam była akcja promująca oddawanie krwi. Prowadzi to ktoś jeszcze?

Sort:  

Czekoladę dostajesz, żebyś nie zemdlał, a nie jako nagrodę. ;-)

Wiem wiem, chciałem delikatnie zażartować :D

Przymierzam się niedługo do mojego debiutu, muszę tylko trochę jeszcze uporządkować sprawy zdrowotne :) Motywuje mnie chęć pomocy, dokładnie z tych samych pobudek zapisałam się jako potencjalny dawca szpiku.

To się przygotuj, bo za pierwszym razem pobierają 500 ml nie 450 :D Muszą najpierw badania zrobić :D

Congratulations @kargul09! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 11000 upvotes.
Your next target is to reach 12000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!